Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2012

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (142)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (57)

2012-01-13 RIB programmabegroting 2012 (brief).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-01-13 RIB programmabegroting 2012 (brief).pdf PDF, 85,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-01-13 RIB programmabegroting 2012 (bijlage 1).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-01-13 RIB programmabegroting 2012 (bijlage 1).pdf PDF, 12,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-01-13 RIB programmabegroting 2012 (bijlage 2).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-01-13 RIB programmabegroting 2012 (bijlage 2).pdf PDF, 14,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-01-17 RIB afdoening raadstoezegging nr. 43 e-participatie (4).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-01-17 RIB afdoening raadstoezegging nr. 43 e-participatie (4).pdf PDF, 49,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-12-21 RIB Bezuiniging Vivenz 2013.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-12-21 RIB Bezuiniging Vivenz 2013.pdf PDF, 445,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-12-21 RIB Stand van zaken Metropoolregio.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-12-21 RIB Stand van zaken Metropoolregio.pdf PDF, 1,37 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-12-21 RIB Aanbesteding afvalverwerking in BAR verband.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-12-21 RIB Aanbesteding afvalverwerking in BAR verband.pdf PDF, 104,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-12-21 RIB Inzet stadstoezicht Rotterdam als BOA in Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-12-21 RIB Inzet stadstoezicht Rotterdam als BOA in Ridderkerk.pdf PDF, 70,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-12-13 RIB Aanwijzing gebieden alcohol verbod.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-12-13 RIB Aanwijzing gebieden alcohol verbod.pdf PDF, 928,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-12-13 RIB Actieplan Jeugd en Alcohol.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-12-13 RIB Actieplan Jeugd en Alcohol.pdf PDF, 2,25 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-12-13 RIB Beeindiging intentieovk woningbouwlocatie Oostendam.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-12-13 RIB Beeindiging intentieovk woningbouwlocatie Oostendam.pdf PDF, 449,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-11-28 RIB Organisatie Oud & Nieuw 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-11-28 RIB Organisatie Oud & Nieuw 2012.pdf PDF, 254,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-12-13 RIB Rapportage luchtkwaliteit 2011.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-12-13 RIB Rapportage luchtkwaliteit 2011.pdf PDF, 1,14 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-12-13 RIB Rapportage luchtkwaliteit Bijlage 1.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-12-13 RIB Rapportage luchtkwaliteit Bijlage 1.pdf PDF, 1,58 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-12-13 RIB Rapportage luchtkwaliteit Bijlage 2.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-12-13 RIB Rapportage luchtkwaliteit Bijlage 2.pdf PDF, 1,58 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-12-13 RIB Conceptbegroting 2013 Stichting 3Primair.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-12-13 RIB Conceptbegroting 2013 Stichting 3Primair.pdf PDF, 652,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-12-07 RIB Roparun 2013.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-12-07 RIB Roparun 2013.pdf PDF, 155,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-12-07 RIB Bijstelling grondopbrengst grondbedrijfcomplex Cornelisland.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-12-07 RIB Bijstelling grondopbrengst grondbedrijfcomplex Cornelisland.pdf PDF, 523,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-12-07 RIB Decentralisatie Jeugdzorg.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-12-07 RIB Decentralisatie Jeugdzorg.pdf PDF, 892,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-12-05 RIB Rapportage borg- en garantstellingen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-12-05 RIB Rapportage borg- en garantstellingen.pdf PDF, 654,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-11-22 RIB reactie van het college moties begroting 2013-2016.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-11-22 RIB reactie van het college moties begroting 2013-2016.pdf PDF, 865,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-11-16 RIB Verkenning organisatie samenwerking afvalwaterketen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-11-16 RIB Verkenning organisatie samenwerking afvalwaterketen.pdf PDF, 1,47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-11-09 Herijking lokale zorgstructuur.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-11-09 Herijking lokale zorgstructuur.pdf PDF, 440,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-11-09 RIB Wetswijziging verruiming kwijtscheldingsnormen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-11-09 RIB Wetswijziging verruiming kwijtscheldingsnormen.pdf PDF, 215,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-10-31 RIB Informatie grondexploitaties 2e monitor.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-10-31 RIB Informatie grondexploitaties 2e monitor.pdf PDF, 659,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-11-01 RIB Cijfers voortijdig schoolverlaten (VSV).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-11-01 RIB Cijfers voortijdig schoolverlaten (VSV).pdf PDF, 450,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-10-24 RIB Brief septembercirculaire gemeentefonds 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-10-24 RIB Brief septembercirculaire gemeentefonds 2012.pdf PDF, 899,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-09-19 RIB Borgstelling collectieve beveiliging Donkersloot.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-09-19 RIB Borgstelling collectieve beveiliging Donkersloot.pdf PDF, 552,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-09-19 RIB Convenant Burgernet en Regionaal Invoeringsplan.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-09-19 RIB Convenant Burgernet en Regionaal Invoeringsplan.pdf PDF, 144,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-09-19 RIB Convenant Burgernet en Regionaal Invoeringsplan bijlage 1.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-09-19 RIB Convenant Burgernet en Regionaal Invoeringsplan bijlage 1.pdf PDF, 51,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-09-19 RIB Convenant Burgernet en Regionaal Invoeringsplan bijlage 2.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-09-19 RIB Convenant Burgernet en Regionaal Invoeringsplan bijlage 2.pdf PDF, 246,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-09-17 RIB Evaluatie Hoogwaardige Handhaving juli 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-09-17 RIB Evaluatie Hoogwaardige Handhaving juli 2012.pdf PDF, 1,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-10-19 RIB Behandeling herijkte startnotitie BAR-sociale dienst.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-10-19 RIB Behandeling herijkte startnotitie BAR-sociale dienst.pdf PDF, 168,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-10-19 RIB Resultaten armoede-onderzoek Ridderkerk 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-10-19 RIB Resultaten armoede-onderzoek Ridderkerk 2012.pdf PDF, 882,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-10-19 Rapport Armoede in perspectief Ridderkerk1.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-10-19 Rapport Armoede in perspectief Ridderkerk1.pdf PDF, 1,51 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RIB 24 mei 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
RIB 24 mei 2012.pdf PDF, 326,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-10-12 RIB Vergoeding belastingschade.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-10-12 RIB Vergoeding belastingschade.pdf PDF, 264,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-10-05 Factsheet WMO 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-10-05 Factsheet WMO 2012.pdf PDF, 438,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-10-05 Factsheet WMO sept 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-10-05 Factsheet WMO sept 2012.pdf PDF, 31,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-10-05 Factsheet WMO 2011.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-10-05 Factsheet WMO 2011.pdf PDF, 22,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-10-05 Regionaal Beleidsplan eenheid Rotterdam 2013-2014.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-10-05 Regionaal Beleidsplan eenheid Rotterdam 2013-2014.pdf PDF, 937,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-10-05 Programma onderwijshuisvesting 2013.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-10-05 Programma onderwijshuisvesting 2013.pdf PDF, 1,03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-09-06 RIB Ontwikkelingen participatiebudget.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-09-06 RIB Ontwikkelingen participatiebudget.pdf PDF, 1,16 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-09-07 RIB Startnotitie BAR Fysiek Onderhoud.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-09-07 RIB Startnotitie BAR Fysiek Onderhoud.pdf PDF, 273,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-09-05 RIB Zwerfafval.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-09-05 RIB Zwerfafval.pdf PDF, 174,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-08-31 RIB Benchmark Wmo 2011.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-08-31 RIB Benchmark Wmo 2011.pdf PDF, 989,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-08-31 RIB bijlage Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-08-31 RIB bijlage Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011.pdf PDF, 451,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-08-31 RIB bijlage resultaten over 2011, basisbenchmark.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-08-31 RIB bijlage resultaten over 2011, basisbenchmark.pdf PDF, 1,24 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-08-31 RIB bijlage WMO voorzieningen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-08-31 RIB bijlage WMO voorzieningen.pdf PDF, 738,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-08-15 RIB scholingsplicht jongeren Wwb en inkomstenvrijlating.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-08-15 RIB scholingsplicht jongeren Wwb en inkomstenvrijlating.pdf PDF, 781,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-08-15 RIB Planning actualisering bestemmingsplannen 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-08-15 RIB Planning actualisering bestemmingsplannen 2012.pdf PDF, 631,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-08-15 RIB voortgangsrapportage woningvoorraadontwikkeling 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-08-15 RIB voortgangsrapportage woningvoorraadontwikkeling 2012.pdf PDF, 848,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-08-10 RIB Uitvoering risicoscan in risicobuurten.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-08-10 RIB Uitvoering risicoscan in risicobuurten.pdf PDF, 743,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-07-25 RIB Stand van zaken Brede School.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-07-25 RIB Stand van zaken Brede School.pdf PDF, 190,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-08-02 RIB ontsluiting Ridderkerkse haven.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-08-02 RIB ontsluiting Ridderkerkse haven.pdf PDF, 436,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-07-19 RIB Stand van zaken decentralisatie begeleiding AWBZ Wmo.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-07-19 RIB Stand van zaken decentralisatie begeleiding AWBZ Wmo.pdf PDF, 365,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-07-19 RIB Stand van zaken decentralisatie begeleiding AWBZ Wmo (rapport).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-07-19 RIB Stand van zaken decentralisatie begeleiding AWBZ Wmo (rapport).pdf PDF, 2,18 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-07-05 RIB BAR Startnotitie Verwerking van afvalstromen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-07-05 RIB BAR Startnotitie Verwerking van afvalstromen.pdf PDF, 447,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-07-19 RIB Provinciaal Voorkeursrecht Nieuw Reijerwaard (brief provincie).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-07-19 RIB Provinciaal Voorkeursrecht Nieuw Reijerwaard (brief provincie).pdf PDF, 4,46 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-07-19 RIB Provinciaal Voorkeursrecht Nieuw Reijerwaard.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-07-19 RIB Provinciaal Voorkeursrecht Nieuw Reijerwaard.pdf PDF, 439,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-07-19 RIB Provinciaal Voorkeursrecht Nieuw Reijerwaard (perceelslijst).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-07-19 RIB Provinciaal Voorkeursrecht Nieuw Reijerwaard (perceelslijst).pdf PDF, 20,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-06-25 RIB technisch kader evenementenbeleid voorschriften.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-06-25 RIB technisch kader evenementenbeleid voorschriften.pdf PDF, 175,86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-06-25 RIB technisch kader evenementenbeleid 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-06-25 RIB technisch kader evenementenbeleid 2012.pdf PDF, 26,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-06-25 RIB technisch kader evenementenbeleid voorwaarden.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-06-25 RIB technisch kader evenementenbeleid voorwaarden.pdf PDF, 140,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-06-26 RIB Handhavingsbeleidsplan Wabo (plan).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-06-26 RIB Handhavingsbeleidsplan Wabo (plan).pdf PDF, 305,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-06-26 RIB handhavingsbeleidsplan Wabo _brief_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-06-26 RIB handhavingsbeleidsplan Wabo _brief_.pdf PDF, 6,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-06-15 RIB Decentralisaties AWBZ, jeugdzorg en WWNV en het lenteakkoord.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-06-15 RIB Decentralisaties AWBZ, jeugdzorg en WWNV en het lenteakkoord.pdf PDF, 158,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-06-19 RIB stand van zaken decentralisatie begeleiding Wmo.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-06-19 RIB stand van zaken decentralisatie begeleiding Wmo.pdf PDF, 1,03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-30 RIB Uitvoering actieplan Luchtkwaliteit en financiering extra luchtscher.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-30 RIB Uitvoering actieplan Luchtkwaliteit en financiering extra luchtscher.pdf PDF, 1,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-30 RIB antwoord op vragen in advies van griffier aan de raad over BAR-Beter.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-30 RIB antwoord op vragen in advies van griffier aan de raad over BAR-Beter.pdf PDF, 157,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-06-26 RIB Junicirculaire gemeentefonds 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-06-26 RIB Junicirculaire gemeentefonds 2012.pdf PDF, 169,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-10 RIB Tussentijdse evaluatie Milieuprogramma 2011-2014 _brief_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-10 RIB Tussentijdse evaluatie Milieuprogramma 2011-2014 _brief_.pdf PDF, 11,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-10 RIB Tussentijdse evaluatie Milieuprogramma 2012 _rapport_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-10 RIB Tussentijdse evaluatie Milieuprogramma 2012 _rapport_.pdf PDF, 463,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-08 RIB Ontwikkelingen Sportvereniging Bolnes.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-08 RIB Ontwikkelingen Sportvereniging Bolnes.pdf PDF, 201,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-10 RIB Rapport Groen voor Lucht (rapport).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-10 RIB Rapport Groen voor Lucht (rapport).pdf PDF, 2,20 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-10 RIB rapport Groen voor Lucht _brief_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-10 RIB rapport Groen voor Lucht _brief_.pdf PDF, 14,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-18 RIB Natuurlijk spelen in Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-18 RIB Natuurlijk spelen in Ridderkerk.pdf PDF, 15,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-18 RIB Natuurlijke spelen in Ridderkerk bijlage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-18 RIB Natuurlijke spelen in Ridderkerk bijlage.pdf PDF, 25,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-21 RIB herontwikkelingslocaties Woonvisie _bijlagen_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-21 RIB herontwikkelingslocaties Woonvisie _bijlagen_.pdf PDF, 579,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-21 RIB herontwikkelingslocaties Woonvisie _brief_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-21 RIB herontwikkelingslocaties Woonvisie _brief_.pdf PDF, 14,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-10 RIB verantwoording ISV3 (brief DCMR).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-10 RIB verantwoording ISV3 (brief DCMR).pdf PDF, 49,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-10 RIB Verantwoording ISV3 _brief_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-10 RIB Verantwoording ISV3 _brief_.pdf PDF, 8,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-24 RIB Nabetaling garantieprijs oud papier.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-24 RIB Nabetaling garantieprijs oud papier.pdf PDF, 340,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-18 RIB Resultaten overleg openstellen schoolpleinen bijlage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-18 RIB Resultaten overleg openstellen schoolpleinen bijlage.pdf PDF, 28,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-18 RIB Resultaten overleg openstellen schoolpleinen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-18 RIB Resultaten overleg openstellen schoolpleinen.pdf PDF, 12,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-04-16 RIB Jaarverslag Kinderopvang 2011 (jaarverslag).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-04-16 RIB Jaarverslag Kinderopvang 2011 (jaarverslag).pdf PDF, 167,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-04-16 RIB Jaarverslag Kinderopvang 2011 (brief).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-04-16 RIB Jaarverslag Kinderopvang 2011 (brief).pdf PDF, 302,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-04-16 RIB Jaarverslag Kinderopvang 2011 (toelichting).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-04-16 RIB Jaarverslag Kinderopvang 2011 (toelichting).pdf PDF, 52,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-15 RIB SvZ BAR-projecten_pdf.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-15 RIB SvZ BAR-projecten_pdf.pdf PDF, 1,41 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-04-26 RIB Decentralisatie jeugdzorg _bestuurssamenvatting plan van aanpak_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-04-26 RIB Decentralisatie jeugdzorg _bestuurssamenvatting plan van aanpak_.pdf PDF, 8,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-04-26 RIB decentralisatie jeugdzorg (Programmaplan).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-04-26 RIB decentralisatie jeugdzorg (Programmaplan).pdf PDF, 2,03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-04-26 RIB Decentralisatie Jeugdzorg _brief_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-04-26 RIB Decentralisatie Jeugdzorg _brief_.pdf PDF, 27,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-04-26 RIB Voortgangsrapportage Waterplan 2 _brief_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-04-26 RIB Voortgangsrapportage Waterplan 2 _brief_.pdf PDF, 26,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-04-26 RIB Voortgangsrapportage Waterplan 2 (voortgangsrapportage)).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-04-26 RIB Voortgangsrapportage Waterplan 2 (voortgangsrapportage)).pdf PDF, 792,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-04-26 RIB Voortgangsrapportage Waterplan 2 _verslag burgerpanel_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-04-26 RIB Voortgangsrapportage Waterplan 2 _verslag burgerpanel_.pdf PDF, 62,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-03 RIB Realiseringsovereenkomst Elan Projectontwikkeling BV.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-03 RIB Realiseringsovereenkomst Elan Projectontwikkeling BV.pdf PDF, 10,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-30 RIB Korpsjaarplan 2012 en Korpsbegroting 2012 - 2015.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-30 RIB Korpsjaarplan 2012 en Korpsbegroting 2012 - 2015.pdf PDF, 33,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-30 Korpsjaarplan 2012 RR.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-30 Korpsjaarplan 2012 RR.pdf PDF, 1,60 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-03 RIB Afwikkeling ESFzaak 1996-1997.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-03 RIB Afwikkeling ESFzaak 1996-1997.pdf PDF, 12,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-10 RIB Jeugd Rijnmond in Beeld.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-10 RIB Jeugd Rijnmond in Beeld.pdf PDF, 8,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-05-10 RIB Jeugd Rijnmond in Beeld (bijlage).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-05-10 RIB Jeugd Rijnmond in Beeld (bijlage).pdf PDF, 525,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-16 RIB Protocol bijtende honden.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-16 RIB Protocol bijtende honden.pdf PDF, 11,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-16 RIB Protocol bijtende honden _bijlage_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-16 RIB Protocol bijtende honden _bijlage_.pdf PDF, 14,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-02-03 RIB Stand van zaken sanering verspreidliggend glas.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-02-03 RIB Stand van zaken sanering verspreidliggend glas.pdf PDF, 16,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-02-02 RIB Uitspraak Centrale Raad van Beroep mbt opvoeren inkomensgrenzen Wmo.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-02-02 RIB Uitspraak Centrale Raad van Beroep mbt opvoeren inkomensgrenzen Wmo.pdf PDF, 18,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-20 RIB Bodemkwaliteitskaart Ridderkerk en Barendrecht.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-20 RIB Bodemkwaliteitskaart Ridderkerk en Barendrecht.pdf PDF, 13,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-07 RIB Huisartsenpost.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-07 RIB Huisartsenpost.pdf PDF, 176,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-27 RIB aanbieding Programmaplan Decentralisatie jeugdzorg.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-27 RIB aanbieding Programmaplan Decentralisatie jeugdzorg.pdf PDF, 2,03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-27 RIB aanbieding Programmaplan SRR Decentralisatie Jeugdzorg _brief_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-27 RIB aanbieding Programmaplan SRR Decentralisatie Jeugdzorg _brief_.pdf PDF, 45,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-22 RIB Toekomstvast openbaar vervoer _brief aan Stadsregio_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-22 RIB Toekomstvast openbaar vervoer _brief aan Stadsregio_.pdf PDF, 8,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-22 RIB Toekomstvast openbaar vervoer _brief aan raad_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-22 RIB Toekomstvast openbaar vervoer _brief aan raad_.pdf PDF, 9,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-22 RIB Toekomstvast openbaar vervoer (discussienota).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-22 RIB Toekomstvast openbaar vervoer (discussienota).pdf PDF, 4,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-22 RIB Toekomstvast openbaar vervoer _reactie op discussienotitie stadsregio_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-22 RIB Toekomstvast openbaar vervoer _reactie op discussienotitie stadsregio_.pdf PDF, 24,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-20 RIB Nota Grijs, Zilver en Goud _nota_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-20 RIB Nota Grijs, Zilver en Goud _nota_.pdf PDF, 2,47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-20 RIB Nota Grijs, Zilver en Goud (brief).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-20 RIB Nota Grijs, Zilver en Goud (brief).pdf PDF, 186,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-02-21 RIB Ondernemingsklimaat en economisch beleid (factsheet Ridderkerk).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-02-21 RIB Ondernemingsklimaat en economisch beleid (factsheet Ridderkerk).pdf PDF, 204,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-02-21 RIB Ondernemingsklimaat en economisch beleid (factsheet Ridderkerk Centrum).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-02-21 RIB Ondernemingsklimaat en economisch beleid (factsheet Ridderkerk Centrum).pdf PDF, 198,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-02-21 RIB Ondernemingsklimaat en economisch beleid (factsheet Bolnes De Werf).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-02-21 RIB Ondernemingsklimaat en economisch beleid (factsheet Bolnes De Werf).pdf PDF, 189,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-02-21 RIB Ondernemingsklimaat en economisch beleid (benchmark).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-02-21 RIB Ondernemingsklimaat en economisch beleid (benchmark).pdf PDF, 308,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-02-21 RIB Ondernemingsklimaat en economisch beleid.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-02-21 RIB Ondernemingsklimaat en economisch beleid.pdf PDF, 113,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-22 RIB verzoek gemeente Beuningen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-22 RIB verzoek gemeente Beuningen.pdf PDF, 8,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-16 RIB Waarstaatjegemeente 2011 _bijlage 1_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-16 RIB Waarstaatjegemeente 2011 _bijlage 1_.pdf PDF, 35,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-16 RIB Waarstaatjegemeente 2011 _brief_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-16 RIB Waarstaatjegemeente 2011 _brief_.pdf PDF, 8,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-22 RIB Uitkomst evaluatie De Loods _bijlage_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-22 RIB Uitkomst evaluatie De Loods _bijlage_.pdf PDF, 188,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-22 RIB Uitkomst evaluatie De Loods _brief_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-22 RIB Uitkomst evaluatie De Loods _brief_.pdf PDF, 17,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-08 RIB Wijkregie in Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-08 RIB Wijkregie in Ridderkerk.pdf PDF, 15,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-03-08 RIB Wijkregie in Ridderkerk (boekje).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-03-08 RIB Wijkregie in Ridderkerk (boekje).pdf PDF, 2,67 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-02-22 RIB gebiedsprofiel Rivierenland.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-02-22 RIB gebiedsprofiel Rivierenland.pdf PDF, 15,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-04-06 RIB BAR samenwerking afvalinzameling.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-04-06 RIB BAR samenwerking afvalinzameling.pdf PDF, 1,80 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-02-03 RIB Voortgang Plan Spreiding Beschikbaarheid Ambulancezorg (bijlage3).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-02-03 RIB Voortgang Plan Spreiding Beschikbaarheid Ambulancezorg (bijlage3).pdf PDF, 2,39 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-02-03 RIB Voortgang Plan Spreiding Beschikbaarheid Ambulancezorg (bijlage 2).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-02-03 RIB Voortgang Plan Spreiding Beschikbaarheid Ambulancezorg (bijlage 2).pdf PDF, 2,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-02-03 RIB Voortgang Plan Spreiding Beschikbaarheid Ambulancezorg (bijlage 1).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-02-03 RIB Voortgang Plan Spreiding Beschikbaarheid Ambulancezorg (bijlage 1).pdf PDF, 34,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-02-03 RIB Voortgang Plan Spreiding Beschikbaarheid Ambulancezorg.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-02-03 RIB Voortgang Plan Spreiding Beschikbaarheid Ambulancezorg.pdf PDF, 24,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-01-20 RIB tussenevaluatie Actieplan Volksgezondheidsbevordering.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-01-20 RIB tussenevaluatie Actieplan Volksgezondheidsbevordering.pdf PDF, 13,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-01-12 RIB Indexering begroting 2013 GR (bijlage1).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-01-12 RIB Indexering begroting 2013 GR (bijlage1).pdf PDF, 594,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-01-12 RIB indering begroting 2013 GR _brief aan raad_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-01-12 RIB indering begroting 2013 GR _brief aan raad_.pdf PDF, 7,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-01-12 RIB indexering begroting 2013 GR _bijlage 2_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-01-12 RIB indexering begroting 2013 GR _bijlage 2_.pdf PDF, 6,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-01-13 Luchtkwaliteit gemeente Ridderkerk 2009.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-01-13 Luchtkwaliteit gemeente Ridderkerk 2009.pdf PDF, 673,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-01-13 Luchtkwaliteit gemeente Ridderkerk 2010.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-01-13 Luchtkwaliteit gemeente Ridderkerk 2010.pdf PDF, 233,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-01-13 RIB rapportages luchtkwaliteit 2009 en 2010.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-01-13 RIB rapportages luchtkwaliteit 2009 en 2010.pdf PDF, 10,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-02-10 RIB Ontwikkelingen Lezen Oké.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-02-10 RIB Ontwikkelingen Lezen Oké.pdf PDF, 11,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2012-02-08 RIB Veranderingen in de Jeugdgezondheidszorg.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2012-02-08 RIB Veranderingen in de Jeugdgezondheidszorg.pdf PDF, 16,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-06-17 RIB tussenmeting bestuurskracht (brief).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-06-17 RIB tussenmeting bestuurskracht (brief).pdf PDF, 10,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-06-17 RIB tussenmeting bestuurskracht (bijlage B).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-06-17 RIB tussenmeting bestuurskracht (bijlage B).pdf PDF, 251,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-06-17 RIB tussenmeting bestuurskracht (bijlage A).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-06-17 RIB tussenmeting bestuurskracht (bijlage A).pdf PDF, 110,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-03-31 RIB Procesafspraken Nieuw Reijerwaard.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-03-31 RIB Procesafspraken Nieuw Reijerwaard.pdf PDF, 502,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-11-24 RIB horizontale verantwoording archiefketen (bijlage).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-11-24 RIB horizontale verantwoording archiefketen (bijlage).pdf PDF, 2,97 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-11-24 RIB Horizontale verantwoording archiefketen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-11-24 RIB Horizontale verantwoording archiefketen.pdf PDF, 7,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-12-02 RIB Notitie overcapaciteit onderwijshuisvesting (bijlage).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-12-02 RIB Notitie overcapaciteit onderwijshuisvesting (bijlage).pdf PDF, 114,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-12-02 RIB Notitie overcapaciteit onderwijshuisvesting (brief).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-12-02 RIB Notitie overcapaciteit onderwijshuisvesting (brief).pdf PDF, 7,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-03-09 RIB stand van zaken verstedelijkingsafspraken Stadsregio.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-03-09 RIB stand van zaken verstedelijkingsafspraken Stadsregio.pdf PDF, 94,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-02-11 RIB Evaluatie makelaar maatschappelijke stages 2009-2010 _brief_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-02-11 RIB Evaluatie makelaar maatschappelijke stages 2009-2010 _brief_.pdf PDF, 9,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-02-11 RIB evaluatie maatschappelijke stages 2009-2010 (bijlage).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-02-11 RIB evaluatie maatschappelijke stages 2009-2010 (bijlage).pdf PDF, 6,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-01-31 RIB Afronding fusie SRS - Dynamiek.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-01-31 RIB Afronding fusie SRS - Dynamiek.pdf PDF, 11,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-01-12 RIB Herstel Ridderkerkse griend.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-01-12 RIB Herstel Ridderkerkse griend.pdf PDF, 12,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-01-07 RIB ondertekening samenwerkingsovereenkomst Deltapoort Samenwerkingsovereenkomst.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-01-07 RIB ondertekening samenwerkingsovereenkomst Deltapoort Samenwerkingsovereenkomst.pdf PDF, 192,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-01-07 RIB ondertekening samenwerkingsovereenkomst Deltapoort Brief aan raad.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-01-07 RIB ondertekening samenwerkingsovereenkomst Deltapoort Brief aan raad.pdf PDF, 6,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-01-07 RIB ondertekening samenwerkingsovereenkomst Deltapoort Samenwerkingsovereenkomst antwoordbrief.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-01-07 RIB ondertekening samenwerkingsovereenkomst Deltapoort Samenwerkingsovereenkomst antwoordbrief.pdf PDF, 53,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-01-17 RIB programmabegroting 2011.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-01-17 RIB programmabegroting 2011.pdf PDF, 28,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-01-18 RIB vervolg bestuurskrachtmeting 2009.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-01-18 RIB vervolg bestuurskrachtmeting 2009.pdf PDF, 13,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-01-18 RIB vervolg bestuurskrachtmeting 2009 bijlage 1.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-01-18 RIB vervolg bestuurskrachtmeting 2009 bijlage 1.pdf PDF, 26,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-01-18 RIB vervolg bestuurskrachtmeting 2009 bijlage 2.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-01-18 RIB vervolg bestuurskrachtmeting 2009 bijlage 2.pdf PDF, 39,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-01-18 RIB vervolg bestuurskrachtmeting 2009 bijlage 3.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-01-18 RIB vervolg bestuurskrachtmeting 2009 bijlage 3.pdf PDF, 24,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-01-18 RIB vervolg bestuurskrachtmeting 2009 bijlage 4.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-01-18 RIB vervolg bestuurskrachtmeting 2009 bijlage 4.pdf PDF, 14,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-01-06 RIB Aanbesteding hulpmiddelen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-01-06 RIB Aanbesteding hulpmiddelen.pdf PDF, 113,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-02-08 RIB afdoening raadstoezegging RRT10-47 besteding overschot budget zonnecollectoren.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-02-08 RIB afdoening raadstoezegging RRT10-47 besteding overschot budget zonnecollectoren.pdf PDF, 7,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-02-11 RIB Afronding project economische crisis.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-02-11 RIB Afronding project economische crisis.pdf PDF, 44,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-02-03 RIB prestatie-informatie tbv de gemeenteraad Brief.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-02-03 RIB prestatie-informatie tbv de gemeenteraad Brief.pdf PDF, 7,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-02-03 RIB Prestatie-informatie tbv gemeenteraad bijlage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-02-03 RIB Prestatie-informatie tbv gemeenteraad bijlage.pdf PDF, 24,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-02-08 RIB Stand v zaken korfbalfusie.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-02-08 RIB Stand v zaken korfbalfusie.pdf PDF, 10,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-04-18 RIB Goed in beeld Startnotitie.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-04-18 RIB Goed in beeld Startnotitie.pdf PDF, 50,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-04-18 RIB Goed in beeld.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-04-18 RIB Goed in beeld.pdf PDF, 7,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-04-05 RIB Nieuwe organisatiestructuur Overzicht management.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-04-05 RIB Nieuwe organisatiestructuur Overzicht management.pdf PDF, 6,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-04-06 RIB Resultaten pilotproject speciaal asfalt Burgemeester de Zeeuwstraat.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-04-06 RIB Resultaten pilotproject speciaal asfalt Burgemeester de Zeeuwstraat.pdf PDF, 27,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-10-03 RIB Meldpunt WMO.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-10-03 RIB Meldpunt WMO.pdf PDF, 12,86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-08-24 RIB iPad pilot.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-08-24 RIB iPad pilot.pdf PDF, 11,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-02-03 RIB overdrachtsdoc Oosterpark.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-02-03 RIB overdrachtsdoc Oosterpark.pdf PDF, 13,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-04-20 RIB BAR-projecten.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-04-20 RIB BAR-projecten.pdf PDF, 7,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-09-21 RIB gratis identiteitskaart.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-09-21 RIB gratis identiteitskaart.pdf PDF, 12,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-04-14 RIB subsidi%EBring peuterplaatsen S_W.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-04-14 RIB subsidi%EBring peuterplaatsen S_W.pdf PDF, 27,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-04-05 RIB Nieuwe organisatiestructuur Organogram.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-04-05 RIB Nieuwe organisatiestructuur Organogram.pdf PDF, 696,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-02-08 RIB afdoening raadstoezegging RRT10-47 besteding overschot budget zonnecollectoren.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-02-08 RIB afdoening raadstoezegging RRT10-47 besteding overschot budget zonnecollectoren.pdf PDF, 7,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-09-30 RIB collectieve zorgverzekering minima.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-09-30 RIB collectieve zorgverzekering minima.pdf PDF, 10,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-09-30 RIB Verbeteringen wmo-vervoer.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-09-30 RIB Verbeteringen wmo-vervoer.pdf PDF, 9,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-09-13 RIB Voortgang begroting 2012-2015.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-09-13 RIB Voortgang begroting 2012-2015.pdf PDF, 7,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-04-18 RIB Goed in beeld.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-04-18 RIB Goed in beeld.pdf PDF, 7,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-09-30 RIB collectieve zorgverzekering minima.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-09-30 RIB collectieve zorgverzekering minima.pdf PDF, 10,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-10-05 RIB dienstverlening en kwaliteitshandvest.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-10-05 RIB dienstverlening en kwaliteitshandvest.pdf PDF, 78,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-08-12 RIB Uitstel actualiseren financi%EBle verordeningen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-08-12 RIB Uitstel actualiseren financi%EBle verordeningen.pdf PDF, 7,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-04-05 RIB Nieuwe organisatiestructuur Brief.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-04-05 RIB Nieuwe organisatiestructuur Brief.pdf PDF, 42,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-04-13 RIB Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2010 (brief).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-04-13 RIB Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2010 (brief).pdf PDF, 6,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-09-16 RIB inzake inburgeringsplichtigen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-09-16 RIB inzake inburgeringsplichtigen.pdf PDF, 21,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-04-13 RIB Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2010 (bijlage).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-04-13 RIB Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2010 (bijlage).pdf PDF, 206,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-02-09 RIB vervolgproces NR.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-02-09 RIB vervolgproces NR.pdf PDF, 297,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-12-09 RIB decentralisaties regeerakkoord _bijlage startnotitie Jeugdzorg_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-12-09 RIB decentralisaties regeerakkoord _bijlage startnotitie Jeugdzorg_.pdf PDF, 286,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-12-09 RIB decentralisaties regeerakkoord _bijlage startnotitie AWBZ_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-12-09 RIB decentralisaties regeerakkoord _bijlage startnotitie AWBZ_.pdf PDF, 298,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-12-09 RIB decentralisaties regeerakkoord _brief_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-12-09 RIB decentralisaties regeerakkoord _brief_.pdf PDF, 185,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-12-09 RIB decentralisaties regeerakkoord _bijlage startnotitie WWNV_.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-12-09 RIB decentralisaties regeerakkoord _bijlage startnotitie WWNV_.pdf PDF, 86,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-12-15 RIB Ontwikkelingen participatiebudget 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2011-12-15 RIB Ontwikkelingen participatiebudget 2012.pdf PDF, 204,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar