Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2013

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (117)

2013-10-22 RIB Factsheet Wmo.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-22 RIB Factsheet Wmo.pdf PDF, 501,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-22 RIB Factsheet Wmo Bijlage 1.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-22 RIB Factsheet Wmo Bijlage 1.pdf PDF, 180,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-22 RIB factsheet Wmo Bijlage 2.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-22 RIB factsheet Wmo Bijlage 2.pdf PDF, 319,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-12-30 RIB reactie vragen Cie Sl over jaarverslag Bezwaarschriften.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-12-30 RIB reactie vragen Cie Sl over jaarverslag Bezwaarschriften.pdf PDF, 1,50 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-12-31 RIB Marketingaanpak Cornelisland.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-12-31 RIB Marketingaanpak Cornelisland.pdf PDF, 646,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-12-18 RIB Minimaregelingen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-12-18 RIB Minimaregelingen.pdf PDF, 1,18 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-12-18 bijlage Minimaregelingen computerproject.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-12-18 bijlage Minimaregelingen computerproject.pdf PDF, 270,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-12-19 RIB Maatregelen inbrakengolf Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-12-19 RIB Maatregelen inbrakengolf Ridderkerk.pdf PDF, 756,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-12-13 RIB nader onderzoek Koningsplein 2-5, Koninginneweg 150 en Genestetstraat 2.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-12-13 RIB nader onderzoek Koningsplein 2-5, Koninginneweg 150 en Genestetstraat 2.pdf PDF, 355,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-12-04 RIB Flora- faunawet.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-12-04 RIB Flora- faunawet.pdf PDF, 352,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-12-04 RIB Flora- faunawet.gedragscodes.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-12-04 RIB Flora- faunawet.gedragscodes.pdf PDF, 1,25 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-12-04 RIB Flora- faunawet.Natuurwaardenkaart R'kerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-12-04 RIB Flora- faunawet.Natuurwaardenkaart R'kerk.pdf PDF, 1,98 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-12-06 RIB gevolgen van de uitwerking brief hervorming langdurige zorg.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-12-06 RIB gevolgen van de uitwerking brief hervorming langdurige zorg.pdf PDF, 1,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-11-19 RIB Doelmatig beheer afvalwaterketen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-11-19 RIB Doelmatig beheer afvalwaterketen.pdf PDF, 531,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-11-15 RIB Ontwikkelingen Uitvoeringsprogramma grijs zilver en goud.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-11-15 RIB Ontwikkelingen Uitvoeringsprogramma grijs zilver en goud.pdf PDF, 1,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-11-12 RIB Glastuinbouw Deltapoort.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-11-12 RIB Glastuinbouw Deltapoort.pdf PDF, 557,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-28 RIB beleidsparagraaf notitie overcapaciteit onderwijshuisvesting.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-28 RIB beleidsparagraaf notitie overcapaciteit onderwijshuisvesting.pdf PDF, 304,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-31 RIB Stand van zaken Brede School.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-31 RIB Stand van zaken Brede School.pdf PDF, 528,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-31 RIB Stand van zaken uitvoering Notitie Economisch Beleid.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-31 RIB Stand van zaken uitvoering Notitie Economisch Beleid.pdf PDF, 1,76 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-31 RIB Wmo benchmark 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-31 RIB Wmo benchmark 2012.pdf PDF, 829,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-31 RIB Wmo Benchmark bijlage 1.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-31 RIB Wmo Benchmark bijlage 1.pdf PDF, 105,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-31 RIB Wmo Benchmark bijlage 2.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-31 RIB Wmo Benchmark bijlage 2.pdf PDF, 3,43 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-31 RIB Wmo benchmark bijlage 3.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-31 RIB Wmo benchmark bijlage 3.pdf PDF, 2,01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-31 RIB Wmo Benchmark bijlage 4.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-31 RIB Wmo Benchmark bijlage 4.pdf PDF, 2,41 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-31 RIB Informatie grondexploitaties 2e monitor.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-31 RIB Informatie grondexploitaties 2e monitor.pdf PDF, 628,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-17 RIB Verslag Commissie Bezwaarschriften.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-17 RIB Verslag Commissie Bezwaarschriften.pdf PDF, 1,01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-17 RIB Aanrijtijden ambulancezorg tot en met 2e kwartaal 2013 en het ambitieniveau.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-17 RIB Aanrijtijden ambulancezorg tot en met 2e kwartaal 2013 en het ambitieniveau.pdf PDF, 1,24 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-14 RIB Stand van zaken Huishoudelijke hulp.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-14 RIB Stand van zaken Huishoudelijke hulp.pdf PDF, 351,86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-10 RIB Woningbouwprojecten.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-10 RIB Woningbouwprojecten.pdf PDF, 719,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-09 RIB Transitiearrangement Jeugdzorg.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-09 RIB Transitiearrangement Jeugdzorg.pdf PDF, 407,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-10-09 RIB gemeentelijk toezicht brandveiligheid zorginstellingen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-10-09 RIB gemeentelijk toezicht brandveiligheid zorginstellingen.pdf PDF, 528,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-24 RIB Conceptrapportage Tussenevaluatie BAR pilots Wijkzorg voor de jeugd.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-24 RIB Conceptrapportage Tussenevaluatie BAR pilots Wijkzorg voor de jeugd.pdf PDF, 148,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-24 RIB Tussenevaluatie BAR pilots Wijkzorg voor de jeugd.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-24 RIB Tussenevaluatie BAR pilots Wijkzorg voor de jeugd.pdf PDF, 50,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-25 RIB Handhaving Uitkeringen Stappenplan.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-25 RIB Handhaving Uitkeringen Stappenplan.pdf PDF, 345,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-25 RIB Handhaving Uitkeringen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-25 RIB Handhaving Uitkeringen.pdf PDF, 63,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-24 RIB Evaluatie Opnieuw en Co.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-24 RIB Evaluatie Opnieuw en Co.pdf PDF, 44,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-24 RIB rapport Evaluatie Opnieuw en Co.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-24 RIB rapport Evaluatie Opnieuw en Co.pdf PDF, 733,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-25 RIB Onderwijshuisvesting Afgewezen aanvragen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-25 RIB Onderwijshuisvesting Afgewezen aanvragen.pdf PDF, 8,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-25 RIB Onderwijshuisvesting Conceptverslag OOGO.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-25 RIB Onderwijshuisvesting Conceptverslag OOGO.pdf PDF, 82,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-25 RIB Onderwijshuisvesting Programma en overzicht.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-25 RIB Onderwijshuisvesting Programma en overzicht.pdf PDF, 118,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-25 RIB Onderwijshuisvesting Programma.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-25 RIB Onderwijshuisvesting Programma.pdf PDF, 7,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-25 RIB Programma onderwijshuisvesting 2014.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-25 RIB Programma onderwijshuisvesting 2014.pdf PDF, 55,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-25 RIB Brief Koersnotitie Visie Ruimte en Mobiliteit.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-25 RIB Brief Koersnotitie Visie Ruimte en Mobiliteit.pdf PDF, 56,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-25 RIB Koersnotitie Visie Ruimte en Mobiliteit.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-25 RIB Koersnotitie Visie Ruimte en Mobiliteit.pdf PDF, 13,38 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-25 RIB Samenvating Koersnotitie Visie Ruimte en Mobiliteit.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-25 RIB Samenvating Koersnotitie Visie Ruimte en Mobiliteit.pdf PDF, 22,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-24 RIB Reactie college 19-09 Koersnotitie Visie Ruimte en Mobiliteit.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-24 RIB Reactie college 19-09 Koersnotitie Visie Ruimte en Mobiliteit.pdf PDF, 280,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-25 RIB Interbestuurlijk Toezicht bestuursovereenkomst.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-25 RIB Interbestuurlijk Toezicht bestuursovereenkomst.pdf PDF, 2,60 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-25 RIB Interbestuurlijk Toezicht Brief bestuursovereenkomst.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-25 RIB Interbestuurlijk Toezicht Brief bestuursovereenkomst.pdf PDF, 105,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-25 RIB Interbestuurlijk toezicht Quickscan Staat van de gemeente.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-25 RIB Interbestuurlijk toezicht Quickscan Staat van de gemeente.pdf PDF, 312,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-19 RIB Team werk 0. RIB Evaluatie nieuwe werkwijze - managementrapportage - risicoanalyse.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-19 RIB Team werk 0. RIB Evaluatie nieuwe werkwijze - managementrapportage - risicoanalyse.pdf PDF, 583,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-19 RIB Team werk 1. Evaluatie nieuwe werkwijze.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-19 RIB Team werk 1. Evaluatie nieuwe werkwijze.pdf PDF, 220,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-19 RIB Team werk 2. Managementrapportage 2013-01.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-19 RIB Team werk 2. Managementrapportage 2013-01.pdf PDF, 482,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-19 RIB Team werk 3. Risicoanalyse door Deloitte.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-19 RIB Team werk 3. Risicoanalyse door Deloitte.pdf PDF, 7,59 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-19 RIB Team werk 4. Screening rechtmatigheid door Langhenkel.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-19 RIB Team werk 4. Screening rechtmatigheid door Langhenkel.pdf PDF, 1,03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-19 RIB Rapport Over signaal, sanctie en incasso.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-19 RIB Rapport Over signaal, sanctie en incasso.pdf PDF, 745,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-05 RIB Jaarverslag welstand 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-05 RIB Jaarverslag welstand 2012.pdf PDF, 1,07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-09-05 RIB Jaarverslag welstand 2012 BIJLAGE.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-09-05 RIB Jaarverslag welstand 2012 BIJLAGE.pdf PDF, 6,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-08-29 RIB Groencompensatie Ringdijk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-08-29 RIB Groencompensatie Ringdijk.pdf PDF, 633,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-08-29 RIB Groencompensatie bijlage 1.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-08-29 RIB Groencompensatie bijlage 1.pdf PDF, 167,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-08-29 RIB Groencompensatie bijlage 2.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-08-29 RIB Groencompensatie bijlage 2.pdf PDF, 711,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-08-29 RIB Groencompensatie bijlage 3.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-08-29 RIB Groencompensatie bijlage 3.pdf PDF, 819,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-08-09 RIB aanbieding Stand van zakennotitie Participatiewet.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-08-09 RIB aanbieding Stand van zakennotitie Participatiewet.pdf PDF, 2,47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-08-08 RIB Uitkomst evaluatie De Maatschappelijke Stage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-08-08 RIB Uitkomst evaluatie De Maatschappelijke Stage.pdf PDF, 1,07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-08-08 RIB Uitkomst evaluatie Maatschappelijke stage - Rapport.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-08-08 RIB Uitkomst evaluatie Maatschappelijke stage - Rapport.pdf PDF, 148,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-08-08 RIB Verantwoording ISV3 deelbudget geluid 2013.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-08-08 RIB Verantwoording ISV3 deelbudget geluid 2013.pdf PDF, 266,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-08-08 RIB Verantwoording ISV3 - bijlage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-08-08 RIB Verantwoording ISV3 - bijlage.pdf PDF, 167,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-07-31 RIB Afsluiting grondbedrijfcomplexen Oostendam en Zorgwoningen Gen. Smutsstraat.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-07-31 RIB Afsluiting grondbedrijfcomplexen Oostendam en Zorgwoningen Gen. Smutsstraat.pdf PDF, 637,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-07-26 RIB Proefboring NAM.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-07-26 RIB Proefboring NAM.pdf PDF, 623,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-07-23 RIB Voortgang advies sportpark Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-07-23 RIB Voortgang advies sportpark Ridderkerk.pdf PDF, 315,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-07-18 RIB Jaarverslag Nederlandse Politie 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-07-18 RIB Jaarverslag Nederlandse Politie 2012.pdf PDF, 318,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-07-10 RIB ontwikkelingen peuteropvang.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-07-10 RIB ontwikkelingen peuteropvang.pdf PDF, 504,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-07-12 RIB Actieplan acquisitie Cornelisland.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-07-12 RIB Actieplan acquisitie Cornelisland.pdf PDF, 419,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-07-05 RIB Aanpassing dienstverleningsovk. Milieustraat Noordpolder.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-07-05 RIB Aanpassing dienstverleningsovk. Milieustraat Noordpolder.pdf PDF, 166,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-07-03 RIB Bar-project Samenwerking inzameling huishoudelijk afval.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-07-03 RIB Bar-project Samenwerking inzameling huishoudelijk afval.pdf PDF, 272,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-07-03 RIB Bar-project Samenw... bijlage 2.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-07-03 RIB Bar-project Samenw... bijlage 2.pdf PDF, 432,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-07-03 RIB Bar-project Samenw.. bijlage 1.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-07-03 RIB Bar-project Samenw.. bijlage 1.pdf PDF, 860,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-06-28 RIB Risicokaart 2012 rapportage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-06-28 RIB Risicokaart 2012 rapportage.pdf PDF, 555,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-06-28 Risicokaart behorend bij rapportage (RIB).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-06-28 Risicokaart behorend bij rapportage (RIB).pdf PDF, 8,57 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-06-14 RIB Jaarverantwoording toezicht en handhaving Kinderopvang 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-06-14 RIB Jaarverantwoording toezicht en handhaving Kinderopvang 2012.pdf PDF, 286,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-06-14 RIB Jaarverantwoording Kinderopvang 2012 bijlagen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-06-14 RIB Jaarverantwoording Kinderopvang 2012 bijlagen.pdf PDF, 4,31 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-06-14 RIB BAR-visie sociale domein.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-06-14 RIB BAR-visie sociale domein.pdf PDF, 3,95 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-05-29 RIB Uitvoering herinrichting Noordstraat.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-05-29 RIB Uitvoering herinrichting Noordstraat.pdf PDF, 746,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-05-24 RIB Svz uitvoeringsprogramma nota 'grijs, zilver en goud'.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-05-24 RIB Svz uitvoeringsprogramma nota 'grijs, zilver en goud'.pdf PDF, 668,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-05-24 RIB Reclamebeleid.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-05-24 RIB Reclamebeleid.pdf PDF, 499,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-05-24 Rapportage bijtincidenten Ridderkerk 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-05-24 Rapportage bijtincidenten Ridderkerk 2012.pdf PDF, 360,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-05-24 RIB tussentijdse evaluatie Milieuprogramma 2011-2014.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-05-24 RIB tussentijdse evaluatie Milieuprogramma 2011-2014.pdf PDF, 1,36 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-05-24 RIB Korpsjaarverslag en jaarrekening 2012 Politie RR.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-05-24 RIB Korpsjaarverslag en jaarrekening 2012 Politie RR.pdf PDF, 175,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-05-24 RIB korpsjaarverslag (bijlage KJV).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-05-24 RIB korpsjaarverslag (bijlage KJV).pdf PDF, 1,80 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-05-24 RIB Korpsjaarverslag (bijlage jaarrekening).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-05-24 RIB Korpsjaarverslag (bijlage jaarrekening).pdf PDF, 2,06 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-04-26 RIB Beleidsregels Uitkeringen Albrandswaard en Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-04-26 RIB Beleidsregels Uitkeringen Albrandswaard en Ridderkerk.pdf PDF, 244,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-04-26 Bijlage Beleidsregels Uitkeringen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-04-26 Bijlage Beleidsregels Uitkeringen.pdf PDF, 1,22 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-05-16 Cie SW Presentatie Rapport geluid in Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-05-16 Cie SW Presentatie Rapport geluid in Ridderkerk.pdf PDF, 154,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-04-23 RIB Geluid in Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-04-23 RIB Geluid in Ridderkerk.pdf PDF, 227,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-04-23 Rapport Geluid in Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-04-23 Rapport Geluid in Ridderkerk.pdf PDF, 1,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-04-23 Bijlagen 1 en 2 Geluid in Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-04-23 Bijlagen 1 en 2 Geluid in Ridderkerk.pdf PDF, 5,79 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-04-23 Bijlagen 3 4 en 5 Geluid in Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-04-23 Bijlagen 3 4 en 5 Geluid in Ridderkerk.pdf PDF, 7,29 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-04-18 RIB Aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-04-18 RIB Aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer.pdf PDF, 460,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-04-18 RIB Groene Kaart 2013.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-04-18 RIB Groene Kaart 2013.pdf PDF, 379,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-04-18 RIB Groene Kaart 2013 bijlage 1.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-04-18 RIB Groene Kaart 2013 bijlage 1.pdf PDF, 1,13 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-04-18 RIB Groene Kaart 2013 bijlagen 2 en 3.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-04-18 RIB Groene Kaart 2013 bijlagen 2 en 3.pdf PDF, 2,71 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-03-21 RIB Rapport inzake jaarstukken 2011 en Begroting 2013 van NV MAR.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-03-21 RIB Rapport inzake jaarstukken 2011 en Begroting 2013 van NV MAR.pdf PDF, 50,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-03-21 Rapport jaarstukken 2011 NV MAR.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-03-21 Rapport jaarstukken 2011 NV MAR.pdf PDF, 2,95 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-03-21Begroting 2013 NV Mar.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-03-21Begroting 2013 NV Mar.pdf PDF, 82,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-03-05 RIB Aanbieding Contourennota Jeugdzorg BAR.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-03-05 RIB Aanbieding Contourennota Jeugdzorg BAR.pdf PDF, 185,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-03-05 Contourennota BIJLAGE RIB.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-03-05 Contourennota BIJLAGE RIB.pdf PDF, 927,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-03-07 RIB Aanpak jeugdwerkloosheid.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-03-07 RIB Aanpak jeugdwerkloosheid.pdf PDF, 287,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-02-27 RIB Verslag Commissie Bezwaarschriften.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-02-27 RIB Verslag Commissie Bezwaarschriften.pdf PDF, 493,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-02-05 RIB Financiele onrechtmatigheden schoonmaakcontract en rioleringsproject over 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-02-05 RIB Financiele onrechtmatigheden schoonmaakcontract en rioleringsproject over 2012.pdf PDF, 1.009,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-02-01 RIB Onderzoek (integraal) maatschappelijk vastgoed.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-02-01 RIB Onderzoek (integraal) maatschappelijk vastgoed.pdf PDF, 394,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-02-01 Conclusies Leerlingenvervoer bij RIB Optimalisatie Leerlingenvervoer.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-02-01 Conclusies Leerlingenvervoer bij RIB Optimalisatie Leerlingenvervoer.pdf PDF, 328,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-02-01 RIB Optimalisatie leerlingenvervoer BAR 2013.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-02-01 RIB Optimalisatie leerlingenvervoer BAR 2013.pdf PDF, 952,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-02-01 RIB stand van zaken Crezéepolder.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-02-01 RIB stand van zaken Crezéepolder.pdf PDF, 367,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-01-22 RIB Garantie geldlening tbv GRNR.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-01-22 RIB Garantie geldlening tbv GRNR.pdf PDF, 291,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-01-17 RIB Startnotitie ontwikkeling sportpark Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-01-17 RIB Startnotitie ontwikkeling sportpark Ridderkerk.pdf PDF, 622,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-01-25 RIB Ontwikkelingen huishoudelijke hulp binnen de WMO.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-01-25 RIB Ontwikkelingen huishoudelijke hulp binnen de WMO.pdf PDF, 946,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-01-11 RIB Handleiding Asbest.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-01-11 RIB Handleiding Asbest.pdf PDF, 245,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2013-01-08 RIB Programmabegroting 2013.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2013-01-08 RIB Programmabegroting 2013.pdf PDF, 1,59 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar