Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (29)

2020-01-10 RIB Ouderbijdrage basispeuterwerk - informatiebrief aan ouders

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-10 RIB Ouderbijdrage basispeuterwerk - informatiebrief aan ouders PDF, 759,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-10 RIB Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-10 RIB Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018 PDF, 101,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-10 RIB Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018 - rapport

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-10 RIB Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018 - rapport PDF, 843,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-10 RIB Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018 - brief GS aan colleges ZH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-10 RIB Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018 - brief GS aan colleges ZH PDF, 202,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-10 RIB Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018 - actueel Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-10 RIB Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018 - actueel Ridderkerk PDF, 268,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-10 RIB Concept verordening woonruimtebemiddeling rR 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-10 RIB Concept verordening woonruimtebemiddeling rR 2020 PDF, 112,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-10 RIB Concept verordening woonruimtebemiddeling rR 2020 - bijlage 1 brief SvWrR aan 14 colleges

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-10 RIB Concept verordening woonruimtebemiddeling rR 2020 - bijlage 1 brief SvWrR aan 14 colleges PDF, 1,29 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-10 RIB Concept verordening woonruimtebemiddeling rR 2020 - bijlage 2 concept

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-10 RIB Concept verordening woonruimtebemiddeling rR 2020 - bijlage 2 concept PDF, 290,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-10 RIB Concept verordening woonruimtebemiddeling rR 2020 - bijlage 3 toelichting

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-10 RIB Concept verordening woonruimtebemiddeling rR 2020 - bijlage 3 toelichting PDF, 98,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-10 RIB Concept verordening woonruimtebemiddeling rR 2020 - bijlage 4 Hoofdlijnennotitie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-10 RIB Concept verordening woonruimtebemiddeling rR 2020 - bijlage 4 Hoofdlijnennotitie PDF, 2,92 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-10 RIB Concept verordening woonruimtebemiddeling rR 2020 - bijlage 5 vergelijk 2015 met 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-10 RIB Concept verordening woonruimtebemiddeling rR 2020 - bijlage 5 vergelijk 2015 met 2020 PDF, 144,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-10 RIB Integrale controles bedrijventerreinen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-10 RIB Integrale controles bedrijventerreinen PDF, 116,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-17 RIB Aanbieding concept Integrale Kindcentra visie 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-17 RIB Aanbieding concept Integrale Kindcentra visie 2019 PDF, 123,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-17 RIB Aanbieding concept Integrale Kindcentra visie 2019 - concept IKC-visie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-17 RIB Aanbieding concept Integrale Kindcentra visie 2019 - concept IKC-visie PDF, 1,15 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-17 RIB Verloop jaarwisseling 2019-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-17 RIB Verloop jaarwisseling 2019-2020 PDF, 115,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-17 RIB 2e tussenrapportage 2019 GR BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-17 RIB 2e tussenrapportage 2019 GR BAR-organisatie PDF, 56,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-17 RIB 2e tussenrapportage 2019 GR BAR-organisatie - rapportage

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-17 RIB 2e tussenrapportage 2019 GR BAR-organisatie - rapportage PDF, 1,90 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-24 RIB Concept Ontwikkelperspectief centrum

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-24 RIB Concept Ontwikkelperspectief centrum PDF, 111,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-24 RIB Concept Ontwikkelperspectief centrum - Ontwikkelperspectief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-24 RIB Concept Ontwikkelperspectief centrum - Ontwikkelperspectief PDF, 3,94 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-24 RIB Ondertekening prestatieafspraken 2020-2024

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-24 RIB Ondertekening prestatieafspraken 2020-2024 PDF, 73,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-24 RIB Ondertekening prestatieafspraken 2020-2024 - prestatieafspraken

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-24 RIB Ondertekening prestatieafspraken 2020-2024 - prestatieafspraken PDF, 9,69 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-24 RIB Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang-Beschermd Wonen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-24 RIB Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang-Beschermd Wonen PDF, 272,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-24 RIB Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang-Beschermd Wonen - Regionaal Plan van Aanpak

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-24 RIB Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang-Beschermd Wonen - Regionaal Plan van Aanpak PDF, 2,78 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-24 RIB Decembercirculaire gemeentefonds 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-24 RIB Decembercirculaire gemeentefonds 2019 PDF, 382,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-24 RIB Concept Mobiliteitsplan Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-24 RIB Concept Mobiliteitsplan Ridderkerk PDF, 98,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-24 RIB Concept Ontwikkelperspectief centrum - Overzicht Opbrengst Participatietraject

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-24 RIB Concept Ontwikkelperspectief centrum - Overzicht Opbrengst Participatietraject PDF, 18,19 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-24 RIB Concept Mobiliteitsplan Ridderkerk - plan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-24 RIB Concept Mobiliteitsplan Ridderkerk - plan PDF, 20,65 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-10 RIB Ouderbijdrage basispeuterwerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-10 RIB Ouderbijdrage basispeuterwerk PDF, 230,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-01-15 RIB Motie 2020-91 Nederlandse Schuldhulproute

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-01-15 RIB Motie 2020-91 Nederlandse Schuldhulproute PDF, 106,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar