Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (40)

2020-10-02 RIB jaarverantwoording kinderopvang 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB jaarverantwoording kinderopvang 2019 PDF, 93,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB jaarverantwoording kinderopvang 2019 - Jaarverantwoording

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB jaarverantwoording kinderopvang 2019 - Jaarverantwoording PDF, 109,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona PDF, 62,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona - MRDH nota van reactie vervoersplannen 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona - MRDH nota van reactie vervoersplannen 2021 PDF, 654,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona - brief MRDH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona - brief MRDH PDF, 372,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB reactie Rijkswaterstaat nav verzoek plaatsen geluidsscherm Oosterpark

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB reactie Rijkswaterstaat nav verzoek plaatsen geluidsscherm Oosterpark PDF, 156,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB onderzoek naar lood in bodem volkstuinen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB onderzoek naar lood in bodem volkstuinen PDF, 72,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09-RIB Jaarverslag welstand Ridderkerk 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09-RIB Jaarverslag welstand Ridderkerk 2019 PDF, 340,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09-RIB Jaarverslag welstand Ridderkerk 2019 - verslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09-RIB Jaarverslag welstand Ridderkerk 2019 - verslag PDF, 4,63 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB Aandacht verhogen percentage lokale voorrang Huisvestingswet

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB Aandacht verhogen percentage lokale voorrang Huisvestingswet PDF, 72,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB Aandacht verhogen percentage lokale voorrang Huisvestingswet - brief aan Minister

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB Aandacht verhogen percentage lokale voorrang Huisvestingswet - brief aan Minister PDF, 203,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR PDF, 351,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - zienswijze Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - zienswijze Ridderkerk PDF, 373,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - concept begrotingswijziging

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - concept begrotingswijziging PDF, 999,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - aanbiedingsbrief VRR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - aanbiedingsbrief VRR PDF, 154,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB Septembercirculaire gemeentefonds 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB Septembercirculaire gemeentefonds 2020 PDF, 719,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Investeringen kadernota 2021 en concept begroting 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Investeringen kadernota 2021 en concept begroting 2021 PDF, 162,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Regiovisie jeugdhulp - brief aan colleges

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Regiovisie jeugdhulp - brief aan colleges PDF, 1,56 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie - aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie - aanbiedingsbrief PDF, 60,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie - tussenrapportage

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie - tussenrapportage PDF, 2,62 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - Kamerbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - Kamerbrief PDF, 1,61 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - agenda

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - agenda PDF, 877,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - factsheet

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - factsheet PDF, 199,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Regiovisie jeugdhulp

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Regiovisie jeugdhulp PDF, 177,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Stand van zaken verhogen onderhoudsniveau verhardingen - planmatig onderhoud 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Stand van zaken verhogen onderhoudsniveau verhardingen - planmatig onderhoud 2020 PDF, 307,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Stand van zaken verhogen onderhoudsniveau verhardingen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Stand van zaken verhogen onderhoudsniveau verhardingen PDF, 271,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Evaluatie groenonderhoud

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Evaluatie groenonderhoud PDF, 282,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda PDF, 101,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie PDF, 48,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021 - programma

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021 - programma PDF, 229,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021 - overzicht

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021 - overzicht PDF, 111,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Werkgroep Kas

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Werkgroep Kas PDF, 269,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond - reactie GRJR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond - reactie GRJR PDF, 213,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond - brief GRJR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond - brief GRJR PDF, 189,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Luchtkwaliteit en geluidmetingen Ridderkerk - 1e kwartaalverslag 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Luchtkwaliteit en geluidmetingen Ridderkerk - 1e kwartaalverslag 2020 PDF, 404,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021 PDF, 100,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Luchtkwaliteit en geluidmetingen Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Luchtkwaliteit en geluidmetingen Ridderkerk PDF, 107,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond PDF, 67,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Afdoening motie kwijtschelding huur maatschappelijk vastgoed

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Afdoening motie kwijtschelding huur maatschappelijk vastgoed PDF, 58,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Aanmelding 2e tranche metropolitane fietsroutes

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Aanmelding 2e tranche metropolitane fietsroutes PDF, 94,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar