Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (36)

2020-03-06 RIB Oproep Stichting Nationale Boomfeestdag - kaartje Groenfactor Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Oproep Stichting Nationale Boomfeestdag - kaartje Groenfactor Ridderkerk PDF, 956,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Oproep Stichting Nationale Boomfeestdag - Brief Stichting Nationale Boomfeestdag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Oproep Stichting Nationale Boomfeestdag - Brief Stichting Nationale Boomfeestdag PDF, 736,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Oproep Stichting Nationale Boomfeestdag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Oproep Stichting Nationale Boomfeestdag PDF, 141,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019 - Samenvatting en reactie uitkomsten burgerpeiling

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019 - Samenvatting en reactie uitkomsten burgerpeiling PDF, 523,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019 PDF, 56,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019 - rapport Burgerpeiling Ridderkerk 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019 - rapport Burgerpeiling Ridderkerk 2019 PDF, 811,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019 - rapport KTO Ridderkerk 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019 - rapport KTO Ridderkerk 2019 PDF, 448,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Verlichting voetpad Da Costalaan Bilderdijklaan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Verlichting voetpad Da Costalaan Bilderdijklaan PDF, 87,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Normenkader rechtmatigheid jaarrekening 2019 - Normenkader Ridderkerk 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Normenkader rechtmatigheid jaarrekening 2019 - Normenkader Ridderkerk 2019 PDF, 731,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Normenkader rechtmatigheid jaarrekening 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Normenkader rechtmatigheid jaarrekening 2019 PDF, 64,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Ontwikkeling 11 woningen locatie Kievitsweg 86 (bouwplan 'Riederkercke') - links naar de bijlagen bij de Toelichting

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Ontwikkeling 11 woningen locatie Kievitsweg 86 (bouwplan 'Riederkercke') - links naar de bijlagen bij de Toelichting PDF, 266,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Ontwikkeling 11 woningen locatie Kievitsweg 86 (bouwplan 'Riederkercke') - Ontwerpbestemmingsplan Kievitsweg 86

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Ontwikkeling 11 woningen locatie Kievitsweg 86 (bouwplan 'Riederkercke') - Ontwerpbestemmingsplan Kievitsweg 86 PDF, 2,70 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Ontwikkeling 11 woningen locatie Kievitsweg 86 (bouwplan 'Riederkercke')

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Ontwikkeling 11 woningen locatie Kievitsweg 86 (bouwplan 'Riederkercke') PDF, 169,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Ontwikkeling William Schrikker Stichting - Brief aanwijzing Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Ontwikkeling William Schrikker Stichting - Brief aanwijzing Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd PDF, 383,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Ontwikkeling William Schrikker Stichting - Brief IGJ zakelijke weergave aanwijzing WSS

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Ontwikkeling William Schrikker Stichting - Brief IGJ zakelijke weergave aanwijzing WSS PDF, 31,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Ontwikkeling William Schrikker Stichting

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Ontwikkeling William Schrikker Stichting PDF, 189,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-12 RIB Principebesluit begrotingswijziging 2020 GR jeugdhulp Rijnmond

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-12 RIB Principebesluit begrotingswijziging 2020 GR jeugdhulp Rijnmond PDF, 148,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-12 RIB Principebesluit begrotingswijziging 2020 GR jeugdhulp Rijnmond - brief aan college

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-12 RIB Principebesluit begrotingswijziging 2020 GR jeugdhulp Rijnmond - brief aan college PDF, 385,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-12 RIB Kadernota 2021 GR Jeugdhulp Rijnmond

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-12 RIB Kadernota 2021 GR Jeugdhulp Rijnmond PDF, 121,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-12 RIB Kadernota 2021 GR Jeugdhulp Rijnmond - Kadernota

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-12 RIB Kadernota 2021 GR Jeugdhulp Rijnmond - Kadernota PDF, 1,09 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-12 RIB Afdoening motie 2019-44 vieren 27 jaar vrijheid

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-12 RIB Afdoening motie 2019-44 vieren 27 jaar vrijheid PDF, 72,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Afdoeningsbrief motie dierenartskosten

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Afdoeningsbrief motie dierenartskosten PDF, 529,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Afdoeningsbrief motie AED's in Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Afdoeningsbrief motie AED's in Ridderkerk PDF, 495,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Afdoeningsbrief motie AED's in Ridderkerk - overzicht AED's

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Afdoeningsbrief motie AED's in Ridderkerk - overzicht AED's PDF, 205,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Lange termijn financiering Stedin maart 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Lange termijn financiering Stedin maart 2020 PDF, 327,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Lange termijn financiering Stedin maart 2020 - AHC brief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Lange termijn financiering Stedin maart 2020 - AHC brief PDF, 82,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Lange termijn financiering Stedin maart 2020 - informatie aandeelhouders

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Lange termijn financiering Stedin maart 2020 - informatie aandeelhouders PDF, 1,71 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Zienswijze onderzoeken OV Tarieven

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Zienswijze onderzoeken OV Tarieven PDF, 479,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Zienswijze onderzoeken OV Tarieven - zienswijze

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Zienswijze onderzoeken OV Tarieven - zienswijze PDF, 480,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Zienswijze onderzoeken OV Tarieven - consultatiememo

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Zienswijze onderzoeken OV Tarieven - consultatiememo PDF, 381,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-27 RIB Financiele gevolgen coronacrisis

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-27 RIB Financiele gevolgen coronacrisis PDF, 376,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-27 RIB Werkplan DCMR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-27 RIB Werkplan DCMR PDF, 465,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-27 RIB Werkplan DCMR - aanbiedingsbrief DCMR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-27 RIB Werkplan DCMR - aanbiedingsbrief DCMR PDF, 311,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-27 RIB Werkplan DCMR - werkplan Ridderkerk 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-27 RIB Werkplan DCMR - werkplan Ridderkerk 2020 PDF, 2,42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-27 RIB Kaderbrief GR GGD-RR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-27 RIB Kaderbrief GR GGD-RR PDF, 438,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-27 RIB Kaderbrief GR GGD-RR - kaderbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-27 RIB Kaderbrief GR GGD-RR - kaderbrief PDF, 81,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar