Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (27)

2020-08-28 RIB Discussienota en definitief rapport Geluidshinder Oosterpark Ridderkerk - discussienota

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-08-28 RIB Discussienota en definitief rapport Geluidshinder Oosterpark Ridderkerk - discussienota PDF, 3,80 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-08-28 RIB Discussienota en definitief rapport Geluidshinder Oosterpark Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-08-28 RIB Discussienota en definitief rapport Geluidshinder Oosterpark Ridderkerk PDF, 530,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-08-28 RIB Discussienota en definitief rapport Geluidshinder Oosterpark Ridderkerk - rapport

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-08-28 RIB Discussienota en definitief rapport Geluidshinder Oosterpark Ridderkerk - rapport PDF, 8,01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-08-28 RIB Bouw woning naast Rijksstraatweg 151 - principeplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-08-28 RIB Bouw woning naast Rijksstraatweg 151 - principeplan PDF, 2,79 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-08-28 RIB Bouw woning naast Rijksstraatweg 151

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-08-28 RIB Bouw woning naast Rijksstraatweg 151 PDF, 110,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-03 RIB Stand van zaken project geluidsscherm A15-A16

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-03 RIB Stand van zaken project geluidsscherm A15-A16 PDF, 99,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-10 RIB Resultaat clientervaringsonderzoek WMO over 2019 - factsheet

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-10 RIB Resultaat clientervaringsonderzoek WMO over 2019 - factsheet PDF, 187,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-10 RIB Opkopen schulden jongeren

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-10 RIB Opkopen schulden jongeren PDF, 140,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-10 RIB Resultaat clientervaringsonderzoek WMO over 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-10 RIB Resultaat clientervaringsonderzoek WMO over 2019 PDF, 92,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-10 RIB Stand van zaken sportbeleid 2019-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-10 RIB Stand van zaken sportbeleid 2019-2020 PDF, 443,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-10 RIB Gemeenteapp Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-10 RIB Gemeenteapp Ridderkerk PDF, 94,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-03 RIB Stand van zaken project geluidsscherm A15-A16

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-03 RIB Stand van zaken project geluidsscherm A15-A16 PDF, 99,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Bestrijding Japanse Duizendknoop - rapport

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Bestrijding Japanse Duizendknoop - rapport PDF, 17,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - jaarverslag Ridderkerk 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - jaarverslag Ridderkerk 2019 PDF, 933,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Doorontwikkelen bestuursrapportage Sociaal Domein zwart wit

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Doorontwikkelen bestuursrapportage Sociaal Domein zwart wit PDF, 122,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Besluit aanwijzen Koninginneweg 150 gemeentelijk monument

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Besluit aanwijzen Koninginneweg 150 gemeentelijk monument PDF, 67,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Het schone lucht akkoord - brief aan gedeputeerde staten

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Het schone lucht akkoord - brief aan gedeputeerde staten PDF, 89,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Project invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Project invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen PDF, 149,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Bestrijding Japanse Duizendknoop

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Bestrijding Japanse Duizendknoop PDF, 63,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Afdoening motie 2019-55 Groene Leges

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Afdoening motie 2019-55 Groene Leges PDF, 123,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit Ridderkerk PDF, 109,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Het schone lucht akkoord

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Het schone lucht akkoord PDF, 106,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-24 RIB Overzicht extra kosten en gederfde inkomsten corona

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-24 RIB Overzicht extra kosten en gederfde inkomsten corona PDF, 116,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - 1e Tussenrapportage 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - 1e Tussenrapportage 2020 PDF, 1,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - aanbiedingsbrief PDF, 65,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - vastgestelde Begroting 2021-2024 BAR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - vastgestelde Begroting 2021-2024 BAR PDF, 1,55 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - Jaarstukken

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - Jaarstukken PDF, 3,22 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019 1e tussenrapportage 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019 1e tussenrapportage 2020 PDF, 53,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - antwoordbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - antwoordbrief PDF, 161,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-10 RIB Stand van zaken sportbeleid 2019-2020 - Bewegen het nieuwe normaal

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-10 RIB Stand van zaken sportbeleid 2019-2020 - Bewegen het nieuwe normaal PDF, 1,54 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-10 RIB Stand van zaken sportbeleid 2019-2020 - Sportakkoord Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-10 RIB Stand van zaken sportbeleid 2019-2020 - Sportakkoord Ridderkerk PDF, 3,32 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-10 RIB Stand van zaken sportbeleid 2019-2020 - factsheet VET GEZOND 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-10 RIB Stand van zaken sportbeleid 2019-2020 - factsheet VET GEZOND 2019 PDF, 630,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar