Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (24)

2022-01-14 RIB Duurzame warmte voor Bolnes - Basisdocument

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-14 RIB Duurzame warmte voor Bolnes - Basisdocument PDF, 2,10 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-14 RIB Managementletter 2021 GR BAR-Organisatie - managementletter

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-14 RIB Managementletter 2021 GR BAR-Organisatie - managementletter PDF, 6,63 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-14 RIB Rechtmatigheidsverantwoording 2021 - Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-14 RIB Rechtmatigheidsverantwoording 2021 - Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik PDF, 1.009,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-14 RIB Rechtmatigheidsverantwoording 2021 - Nota Risicoanalyse Fraude en Integriteit

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-14 RIB Rechtmatigheidsverantwoording 2021 - Nota Risicoanalyse Fraude en Integriteit PDF, 915,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-14 RIB Reactie financieel toezicht begroting 2022 - Brief provincie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-14 RIB Reactie financieel toezicht begroting 2022 - Brief provincie PDF, 156,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-14 RIB Rechtmatigheidsverantwoording 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-14 RIB Rechtmatigheidsverantwoording 2021 PDF, 139,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-14 RIB Aanwijzen 22 nieuwe gemeentelijke monumenten

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-14 RIB Aanwijzen 22 nieuwe gemeentelijke monumenten PDF, 121,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-14 RIB Renovatie en verduurzamen sporthal Drievliet

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-14 RIB Renovatie en verduurzamen sporthal Drievliet PDF, 96,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-14 RIB Reactie financieel toezicht begroting 2022

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-14 RIB Reactie financieel toezicht begroting 2022 PDF, 108,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-14 RIB Duurzame warmte voor Bolnes

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-14 RIB Duurzame warmte voor Bolnes PDF, 149,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-14 RIB Managementletter 2021 GR BAR-Organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-14 RIB Managementletter 2021 GR BAR-Organisatie PDF, 76,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-14 RIB Afdoening raadstoezegging 2717 onkruidbestrijding

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-14 RIB Afdoening raadstoezegging 2717 onkruidbestrijding PDF, 203,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-14 RIB Toegankelijkheid Crezeepolder

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-14 RIB Toegankelijkheid Crezeepolder PDF, 90,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-14 RIB Rechtmatigheidsverantwoording 2021 - proefjaar 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-14 RIB Rechtmatigheidsverantwoording 2021 - proefjaar 2021 PDF, 1,06 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-21 RIB Decembercirculaire gemeentefonds 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-21 RIB Decembercirculaire gemeentefonds 2021 PDF, 504,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-28 RIB Handhavingsuitvoeringsprogramma WABO 2022 - programma

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-28 RIB Handhavingsuitvoeringsprogramma WABO 2022 - programma PDF, 727,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-28 RIB Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2022 - programma

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-28 RIB Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2022 - programma PDF, 890,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-28 RIB NRD de Stationstuinen - zienswijze aan DCMR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-28 RIB NRD de Stationstuinen - zienswijze aan DCMR PDF, 197,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-28 RIB NRD de Stationstuinen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-28 RIB NRD de Stationstuinen PDF, 63,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-28 RIB Toekomstbestendige uitvoering VTH-taken

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-28 RIB Toekomstbestendige uitvoering VTH-taken PDF, 94,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-28 RIB Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2022

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-28 RIB Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2022 PDF, 109,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-28 RIB Handhavingsuitvoeringsprogramma WABO 2022

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-28 RIB Handhavingsuitvoeringsprogramma WABO 2022 PDF, 104,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-28 RIB Stand van zaken nieuwe wet inburgering

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-28 RIB Stand van zaken nieuwe wet inburgering PDF, 428,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-01-25 RIB Laatste ontwikkelingen asielschip

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-01-25 RIB Laatste ontwikkelingen asielschip PDF, 100,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar