Overzicht van nieuwsberichten 2019

Rkc Rapport De Participatiewet in Ridderkerk 22 juli 2019

De rekenkamercommissie Ridderkerk heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Participatiewet in Ridderkerk in de periode 2016-2018.

Berichten uit de raad van 11 en 16 juli 19 juli 2019

De raad heeft vergaderd op 11 en 16 juli. lees verder over de genomen besluiten. Kijk terug op www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

De raad vergadert op 11 juli en 16 juli 08 juli 2019

U bent van harte welkom om de vergaderingen in het gemeentehuis bij te wonen. De vergaderingen starten om 20.00 uur.

De commissies vergaderen op donderdag 27 juni 25 juni 2019

U bent welkom om de vergaderingen bij te wonen of te volgen via internet www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. De commissies vergaderen vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis van Ridderkerk.

De raad heeft op donderdag 13 juni 2019 vergaderd en vergadert op maandag 17 juni verder. 14 juni 2019

De raad vergadert vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis

De commissies vergaderen op 6 juni 03 juni 2019

U bent van harte welkom om de vergaderingen in het gemeentehuis bij te wonen. De vergaderingen starten om 20.00 uur.

De raad vergadert op 23 mei 20 mei 2019

U bent welkom om de vergadering bij te wonen. De gemeenteraad vergadert op donderdag 23 mei 2019 vanaf 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1 te Ridderkerk

De commissie Samen leven vergadert op donderdag 16 mei 13 mei 2019

Onderwerp is de Stand van zaken Opstelling Ontwikkelperspectief Centrum

De commissies Samen wonen en Samen leven vergaderen op donderdag 9 mei. 06 mei 2019

U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen in het gemeentehuis. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Besluiten van de raad van 11 april 12 april 2019

De raad heeft op donderdag 11 april 2019 vergaderd en besluiten genomen over HOV-visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden, Visie per wijk op groen in de openbare ruimte, Stimuleringslening duurzaamheid, Begrotingswijziging naar aanleiding overname lening, Budgettaire overschrijdingen en Benoeming lid RvT OZHW.

De raad vergadert op 11 april 05 april 2019

U bent welkom om de vergadering bij te wonen. Op de agenda o.a. HOV visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden; Startnotitie Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte 2020 – 2024; Verordening Stimuleringslening duurzaamheid Ridderkerk 2019; Begrotingswijziging naar aanleiding van overname geldlening OZHW; Rechtmatigheid Jaarrekening 2018; Benoeming lid van de Raad van Toezicht van OZHW voor PO en VO

Vergaderstukken adviescommissies VA en EV 10 april 2019 27 maart 2019

Op 10 april vergaderen de commissies VA en EV. Links naar de vergaderstukken.

De commissies vergaderen op donderdag 28 maart 25 maart 2019

In een gezamenlijke vergadering vergaderen de commissies o.a. over benoeming lid van de RvT OZHW, HOV visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden, Startnotitie Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte 2020 – 2024, Begrotingswijziging naar aanleiding van overname geldlening door OZHW en Rechtmatigheid Jaarrekening 2018.

Besluiten van de raad van 21 maart 22 maart 2019

De raad heeft vergaderd en besluiten genomen over Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 – 2023, Wijkprogramma Oost 2019 – 2023, Aandelen Eneco, Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019, Planning tussenrapportages, 15e Wijziging Bouwverordening 1992, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019 en Motie inzake maatwerk sollicitatieplicht.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 21 maart 18 maart 2019

U bent welkom om de vergadering bij te wonen. Op de agenda o.a. Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023, Wijkprogramma Oost 2019 - 2023, Eneco zienswijze procedure, Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019, Planning tussenrapportages, 15e Wijziging Bouwverordening 1992, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019.

De commissies vergaderen op donderdag 7 maart 01 maart 2019

De commissies Samen wonen en Samen leven vergaderen vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis over o.a. Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023, Wijkprogramma Oost 2019 - 2022, Eneco zienswijze procedure, Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019, Financiën in control: planning tussenrapportages, Voorstel 15e wijziging Bouwverordening 1992, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019.

Besluiten van de raad van 21 februari 2019 22 februari 2019

De raad heeft vergaderd en besluiten genomen over verkeerssituatie ringdijk, tussen de randweg en de industrieweg, verordening jeugdhulp Ridderkerk 2019, statutenwijziging onderwijsgroep Zuid-Hollandse waarden (ozhw) en algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard.

De commissie vergadert op 7 februari 05 februari 2019

Op 7 februari vergadert de gezamenlijke commissie Samen wonen en Samen leven vanaf 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis over o.a. Verbeteren verkeersveiligheid Ringdijk; Verordening jeugdhulp 2019; Statutenwijziging OZHW; verzoek GRNR beheerskosten en OZB-opbrengsten.

Besluiten van de raad van 31 januari 2019 04 februari 2019

De raad heeft op donderdag 31 januari 2019 vergaderd en besluiten genomen over o.a. Toelating nieuw raadslid, Startnotitie Integraal Kindcentrum, Benoeming wethouder.

De gemeenteraad vergadert op 31 januari 29 januari 2019

De raad vergadert op donderdag 31 januari vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent welkom om de vergadering bij te wonen.

De commissie vergadert op 17 januari 15 januari 2019

U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen in het gemeentehuis. U kunt op elk moment in – en uitlopen. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen Verloop jaarwisseling 2018 - 2019, bestemmingsplan Ridderkerk-Centrum Fase 2, Startnotitie Integraal Kindcentrum, gespreksnotities m.b.t. Nieuw Reijerwaard.

Kies een periode