Overzicht van nieuwsberichten 2019

De gemeenteraad vergadert op donderdag 21 maart 18 maart 2019

U bent welkom om de vergadering bij te wonen. Op de agenda o.a. Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023, Wijkprogramma Oost 2019 - 2023, Eneco zienswijze procedure, Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019, Planning tussenrapportages, 15e Wijziging Bouwverordening 1992, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019.

De commissies vergaderen op donderdag 7 maart 01 maart 2019

De commissies Samen wonen en Samen leven vergaderen vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis over o.a. Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023, Wijkprogramma Oost 2019 - 2022, Eneco zienswijze procedure, Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019, Financiën in control: planning tussenrapportages, Voorstel 15e wijziging Bouwverordening 1992, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019.

Besluiten van de raad van 21 februari 2019 22 februari 2019

De raad heeft vergaderd en besluiten genomen over verkeerssituatie ringdijk, tussen de randweg en de industrieweg, verordening jeugdhulp Ridderkerk 2019, statutenwijziging onderwijsgroep Zuid-Hollandse waarden (ozhw) en algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard.

De commissie vergadert op 7 februari 05 februari 2019

Op 7 februari vergadert de gezamenlijke commissie Samen wonen en Samen leven vanaf 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis over o.a. Verbeteren verkeersveiligheid Ringdijk; Verordening jeugdhulp 2019; Statutenwijziging OZHW; verzoek GRNR beheerskosten en OZB-opbrengsten.

Besluiten van de raad van 31 januari 2019 04 februari 2019

De raad heeft op donderdag 31 januari 2019 vergaderd en besluiten genomen over o.a. Toelating nieuw raadslid, Startnotitie Integraal Kindcentrum, Benoeming wethouder.

De gemeenteraad vergadert op 31 januari 29 januari 2019

De raad vergadert op donderdag 31 januari vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent welkom om de vergadering bij te wonen.

De commissie vergadert op 17 januari 15 januari 2019

U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen in het gemeentehuis. U kunt op elk moment in – en uitlopen. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen Verloop jaarwisseling 2018 - 2019, bestemmingsplan Ridderkerk-Centrum Fase 2, Startnotitie Integraal Kindcentrum, gespreksnotities m.b.t. Nieuw Reijerwaard.

Kies een periode