Begrotingsraad 5 november 2020

30 oktober 2020

De gemeenteraad vergadert op donderdag 5 november 2020 vanaf 14.00 uur over de Begroting 2021.

De Programmabegroting-2021 en bijbehorende vergaderstukken kunt u downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken: 05 november 2020 14:00 uur Gemeenteraad RK

Algemene beschouwingen, collegereactie, amendementen en moties

De algemene beschouwingen/highlights en de reactie daarop van het college worden dit jaar niet uitgesproken.

Op woensdag 4 november eind van de dag worden aan de vergaderstukken toegevoegd:

Schriftelijke algemene beschouwingen dan wel highlights van de fracties, schriftelijke reactie daarop van het college, de amendementen en de moties.

Globaal ziet de dag er als volgt uit:

14.00 - 18.20 uur In de middag REAGEREN de fracties op elkaars bijdragen, op de schriftelijke reactie van het college en kan het college daarop reageren.
21.00 - 22.30 uur In de avond BESLUIT de raad over de amendementen, de vaststelling van de begroting 2020 en de moties.

Geen publiek, wel uitzending

In verband met de Coronamaatregelen is het niet mogelijk dat er publiek aanwezig is bij de vergadering.

De vergadering is in beeld en geluid te volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

De uitzendingen starten om 14.00 en 21.00 uur.

Na afloop van de vergadering kunt de vergadering kunt u de vergadering terugkijken.

Elke deelvergadering is vanaf 30 minuten na afloop van de vergadering terug te kijken.

De vergadering is dan nog niet geïndexeerd op spreker.

U kunt door middel van de schuifbalk door de vergadering scrollen.

Informeer de raad

U kunt nog steeds de raadsleden en fracties uw gedachten over (de begroting van) 2021 meegeven.

Lees hoe op: Informeer de raad over 2021

App (Alleen voor iPad)

Voor gebruikers van een iPad is een speciale (gratis) App beschikbaar voor het raadplegen van de vergaderstukken: GO.vergaderen

Terug