Gemeenteraad

Gemeenteraad

Contact informatie

Aantal zetels:
29

De raad van Ridderkerk bestaat uit 29 leden verdeeld over 11 fracties.

De voorzitter van de raad is de burgemeester, zij is geen lid van de raad. Bij afwezigheid wordt zij in de raad vervangen door een door de raad uit zijn midden aangewezen plaatsvervanger. De raadsvoorzitter wordt bijgestaan door de griffier.

Elke raad heeft een griffier. De griffier en zijn medewerkers vormen samen de griffie. De griffie ondersteunt de raad, de raadscommissies, hun leden en hun voorzitters. De griffie staat los van de ambtelijke organisatie en valt onder directe verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Bij de griffie Ridderkerk zijn drie personen werkzaam.

Leden