Mevrouw E.P. (Ilse) Verdiesen

Mevrouw E.P. (Ilse) Verdiesen

Beroep: Officier Koninklijke Landmacht

Nevenfunctie: Lid van de KIVI werkgroep Politiek en Defensie (onbezoldigd)