VergaderingVergadering van Commissie Samen leven RK
Datum: 15-11-2018 20:00 uur
Voorzitter: mevr. C. van Vliet (commissievoorzitter)
Griffier: dhr. M. Slingerland


Raadzaal
1
1
0
1
8
4
1
3
3
0
0
0
0
4
5
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage