VergaderingVergadering van Commissie Samen leven RK
Datum: 22-05-2018 20:00 uur


Raadzaal
1
Voorzitter: mevr. C. van Vliet (commissievoorzitter)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen
1
0
6
Griffier: dhr. M. Slingerland
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage