VergaderingVergadering van Commissie Samen leven RK
Datum: 04-06-2018 20:15 uur
Voorzitter: dhr. C.A. van der Duijn Schouten (commissievoorzitter)
Griffier: dhr. M. Slingerland


Raadzaal
1
1
0
4
11
7
9
3
0
4
0
0
12
15
5
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage