VergaderingVergadering van Commissie Samen leven RK
Datum: 04-10-2018 20:00 uur
Voorzitter: dhr. C.A. van der Duijn Schouten (commissievoorzitter)
Griffier: dhr. M. Slingerland


Raadzaal
1
1
0
1
5
5
2
7
0
0
0
0
7
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage