VergaderingVergadering van Commissie Samen leven RK
Datum: 06-09-2018 20:00 uur
Voorzitter: mevr. A.P.S. Ripmeester (commissievoorzitter)
Griffier: dhr. M. Slingerland


Raadzaal
1
1
0
3
4
5
8
3
3
0
0
0
0
13
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage