VergaderingVergadering van Commissie Samen leven en Samen wonen RK
Datum: 09-01-2020 20:00 uur


Raadzaal
2
1
0
4
1
3
0
2
2
11
4
3
0
0
0
6
5
18
7
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage