VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 20-09-2018 20:00 uur
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen


Raadzaal
2
1
0
4
1
4
5
5
2
1
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage