VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 29-03-2018 20:00 uur
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen


Raadzaal
2
0
0
1
1
2
2
2
2
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage