VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 05-07-2018 20:00 uur
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen


Raadzaal
2
1
0
1
1
4
9
5
3
4
4
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage