VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 08-11-2018 09:30 uur
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen


Raadzaal
2
1
36
9
4
23
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage