VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 13-06-2019 20:00 uur
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen


Raadzaal
2
1
0
1
4
9
2
3
5
3
4
2
3
8
6
7
6
7
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage