VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 17-06-2019 20:00 uur
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen


Raadzaal
1
2
3
5
3
4
3
3
6
7
6
7
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage