VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 19-09-2019 20:00 uur
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen


Raadzaal
2
1
0
4
1
4
5
2
5
7
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage