VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 21-11-2019 20:00:00 uur
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen


Raadzaal
2
1
0
2
1
3
6
2
4
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage