VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 31-01-2019 20:00 uur
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen


Raadzaal
2
1
0
1
0
3
1
5
4
3
2
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage