VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 07-11-2019 09:30 uur
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen


Raadzaal
2
1
20
14
4
22
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage