VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 02-07-2020 20:00 uur
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen


Raadzaal
2
1
0
1
12
3
2
7
2
1
6
17
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage