VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 05-11-2020 14:00 uur
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen


Raadzaal
2
1
21
0
2
2
10
37
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage