VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 01-07-2021 20:00 uur


Raadzaal
2
1
0
1
1
2
18
6
2
11
10
10
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage