VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 21-01-2021 20:00 uur


Anders
2
1
0
1
2
4
12
5
2
3
3
7
2
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage