VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 03-06-2021 20:00 uur


Digitaal
2
1
0
2
1
14
5
4
12
9
5
8
8
6
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage