VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 04-11-2021 09:30 uur
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen


Raadzaal
2
1
7
3
5
34
0
Algemene bijlage
Draaiboek begroting 2022 ALLEEN RAADS- EN BURGERLEDEN (pdf, 81,39 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage