VergaderingVergadering van Gemeenteraad RK
Datum: 03-11-2022 09:30 uur
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen


Raadzaal
2
1
1
9
33
3
4
6
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage