Overzicht van nieuwsberichten 2018

Besluiten van de raad van 13 december 2018 14 december 2018

De raad heeft op donderdag 13 december 2018 vergaderd en besluiten genomen over gebruik dak De Werf voor plaatsen zonnepanelen, voornemen MRDH deelname vereniging; belastingverordeningen en –tarieven 2019; slotwijziging begroting 2018.

De raad vergadert op donderdag 22 november 21 november 2018

De raad vergadert op donderdag 22 november vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent welkom om de vergadering bij te wonen. Vanwege de verwachte behandeltijd wordt verwacht dat besloten zal worden de agendapunten 6. Herstel historische getijdenhaven Huys ten Donck en 8. Startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk te behandelen in een extra raadsvergadering op maandag 26 november.

De commissies vergaderen op 15 november 12 november 2018

U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen in het gemeentehuis. U kunt op elk moment in – en uitlopen. Op de agenda's staan o.a. de volgende onderwerpen: ‘Verpleeghuis Salem’, Historische getijdenhaven Huys ten Donck, 1e wijziging Programmabegroting Ridderkerk 2019, Mobiliteitsplan Ridderkerk, Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk, 2e wijziging programmabegroting 2018 VRR, BAR-organisatie.

Besluiten van de raad van 8 november 12 november 2018

De raad heeft op donderdag 8 november 2018 vergaderd en besluiten genomen onder de begroting 2019, de 2e Tussenrapportage 2018 en heeft moties aangenomen over BOA's en een kinderburgemeester.

8 november 9.30 uur De raad vergadert over de begroting 2019 05 november 2018

In de begroting zijn de plannen en het budget voor 2019 opgenomen. U kunt de vergaderingen bijwonen. U kunt vrij in- en uitlopen.

De raad vergadert op 18 oktober 15 oktober 2018

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in – en uitlopen. Onderwerpen op de agenda: Bestemmingsplan Pruimendijk Ruimte voor ruimte tussen 180 – 184. Uitvoering kunsttoepassing Koningsplein; Ontwerp strategische beleidsplan politie 2019-2022; Vennootschapsbelasting 2018 – 2022;

De commissies vergaderen op 4 oktober 02 oktober 2018

U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt op elk moment in – en uitlopen. Onderwerpen: Ontwerp strategische beleidsplan politie 2019-2022; Uitvoering kunsttoepassing Koningsplein; Vennootschapsbelasting 2018 – 2022; Stand van zaken Eneco; bestemmingsplan Pruimendijk Ruimte voor ruimte tussen 180 – 184.

De raad vergadert op 20 september 17 september 2018

Op donderdag 20 september vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De commissies vergaderen op donderdag 6 september 03 september 2018

U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt op elk moment in – en uitlopen.

Besluiten van de raad van 10 juli 11 juli 2018

De raad heeft op dinsdag 10 juli 2018 vergaderd en besluiten genomen over de Kadernota 2019, het rekenkamerrapport over de decentralisatie van de zorg en de aanvraag van een vangnetuitkering BUIG.

Besluiten van de raad van 5 juli 2018 10 juli 2018

De raad heeft op donderdag 5 juli 2018 vergaderd en besluiten genomen over overschrijding begrotingsbudgetten, de jaarstukken 2017, de 1e Tussenrapportage 2018, de meerjarenprognose grondexploitaties , afvalbeleid, aankoop gronden op De Nes en voorbereidingsbesluit Prinses Margrietstraat.

De raad vergadert op donderdag 5 en dinsdag 10 juli 03 juli 2018

De raad vergadert op donderdag 5 juli en dinsdag 10 juli vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De commissies vergaderen op 21 en 28 juni 19 juni 2018

U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt op elk moment in – en uitlopen.

Besluiten van de raad van 14 juni 19 juni 2018

De raad heeft op donderdag 14 juni 2018 vergaderd en de volgende besluiten genomen.

De raad vergadert op 14 juni 11 juni 2018

De raad vergadert op donderdag 14 juni in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan o.a. het domein maatschappij en zienswijzen op begroting DCMR en GGD-RR.

Besluiten van de raad van 31 mei 08 juni 2018

Op 31 mei heeft de raad vergadert en de volgende besluiten genomen

Rekenkamercommissie onderzoekt de gevolgen van de decentralisatie van de zorg in Ridderkerk 04 juni 2018

De Rekenkamercommissie heeft met name bekeken hoe de zorg bij de zorgbehoevenden terecht komt, hoe zij dat ervaren en wat dat financieel betekent voor de gemeente.

Commissievergaderingen MAANDAG 4 juni 2018 30 mei 2018

Op maandag 4 juni vergaderen de commissie Samen wonen en Samen leven in het gemeentehuis. Om 20.00 uur worden de burgerleden geïnstalleerd in de raadzaal.

Raadsvergadering 31 mei 28 mei 2018

De gemeenteraad vergadert op donderdag 31 mei. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen: Coalitieakkoord 2018-2022; benoeming wethouders.