Commissievergaderingen MAANDAG 4 juni 2018

30 mei 2018

Op maandag 4 juni zullen om 20.00 uur zullen de nieuwe burgerleden in een gezamenlijke commissievergadering worden geïnstalleerd in de raadzaal.

COMMISSIE “SAMEN LEVEN”

Maandag 4 juni om 20.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie
 4. Zienswijze concepten jaarstukken 2017 en begroting 2019 GR BAR-organisatie
 5. Zienswijze Jaarverslag 2017 en Begroting 2019 Gemeenschappelijke regeling GGD-RR 
 6. Zienswijze Jaarverslag 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Veiligheidsregio 
 7. Domein Maatschappij: ‘Onze Maatschappij, ons domein; fundament voor onze transformatie’

Gevolgd door een aantal vaste punten

COMMISSIE “SAMEN WONEN”

Maandag 4 juni om 20.15 uur in kamer A103 van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling van de agenda 
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen 15 maart 2018
 4. Zienswijze ontwerpbegroting 2019 DCMR
 5. Zienswijze Begroting 2019 Nieuw-Reijerwaard

Gevolgd door een aantal vaste punten

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie

Spreekrecht tijdens de commissievergaderingen

U kunt gebruik maken van het spreekrecht. Het mag ook gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Doel van de vergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners/organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad. Het spreekrecht moet uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering bij de griffie worden aangevraagd  (0180-451.780).

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

 

Terug