Besluiten van de raad van 31 mei

08 juni 2018

1. Aan de raad is overhandigd het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Veel kleuren, één palet’, van de fracties van Partij 18PLUS, SGP, Echt voor Ridderkerk, CDA en ChristenUnie. Na de overhandiging volgde een politiek debat over het akkoord.

2. Na te hebben besloten vijf wethouders te zullen aanstellen, vier fulltime en één in deeltijd voor 0,6 fte, heeft de raad tot wethouders benoemd de heer H. van Os, de heer V.A. Smit, mevrouw C. van Vliet, de heer P.W.J. Meij en de heer M. Japenga.

3. Na de benoeming van de raadsleden Van Os en Van Vliet tot wethouder, zijn de heren J. Kloos (Echt voor Ridderkerk) en P.H.L Slaa (Partij 18PLUS) geïnstalleerd als nieuw raadslid.

4. De raad heeft besloten de heer L. van der Spoel als eerste te belasten met de waarneming van het voorzitterschap van de raad, als de burgemeester verhinderd is en mevrouw A.P.S. Ripmeester als tweede.

5. Aan het begin van deze nieuwe raadsperiode heeft de raad diverse college- en raadsleden benoemd tot afgevaardigde van de raad in de algemene besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen.

DCMR: De heer M. Japenga is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond en de heer P.W.J. Meij tot zijn vervanger.

NRIJ: De heer P.W.J. Meij is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde en de heer M. Japenga tot zijn vervanger. Tevens is tot lid benoemd mevrouw P.J. van Nes – de Man en mevrouw B.S. Vlasblom – Liezenga tot haar vervanger.

MRDH:

Algemeen bestuur: Als lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag is aangewezen mevrouw A. Attema en de heer P.W.J. Meij als haar vervanger.

Adviescommissie Vervoersautoriteit: De raad draagt voor als lid van de adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de heren A.J. Rottier en L. Westbroek. Als lid van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat mevrouw K. Kayadoe en de heer T. Overheid. Als lid van de Rekeningcommissie de heer E. Piena en de heer C.A. van der Duijn Schouten als zijn vervanger.

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat: Als lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard zijn aangewezen de heer H. van Os, de heer V.A. Smit en de heer M. Japenga als beider vervanger. Daarnaast zijn als lid aangewezen de heer L.J. Franzen en de heer J. van Neuren als zijn vervanger en mevrouw P.J. van Nes – de Man en de heer M. Ouwens als haar vervanger.

6. .De raad heeft vastgesteld de Verordening op de raadsvoorbereiding 2018. Tot voorzitter van de raadscommissie Samen wonen is benoemd de heer J. Stip (met als vervanger de heer L.J. Franzen) en als voorzitter van de raadscommissie Samen leven de heer C.A. van der Duijn Schouten (met als vervanger mevrouw A.P.S. Ripmeester).

7.De raad heeft de leden voor de commissie voor de behandeling van klachten over de gemeenteraad of de griffier aangewezen.

8.De raad heeft drie commissieleden benoemd voor de werkgeverscommissie voor de griffie.

9. De raad heeft besloten de bezwaren, die zijn ingediend tegen het raadsbesluit van 25 januari 2018 inzake de ontbrekende afscherming (gat) A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West, niet-ontvankelijk te verklaren.

De raadsvergadering is terug te kijken via https://ridderkerk.raadsinformatie.nl/vergadering/523926/%2031-05-2018

Terug