Besluiten van de raad van 14 juni

19 juni 2018

Wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

De raad heeft het college toestemming gegeven om de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie te wijzigen. De regeling wordt aangepast aan nieuwe wetgeving en ter beperking van de vennootschapsbelastingplicht.

Zienswijze begroting Gemeenschappelijke regeling GGD-Rotterdam Rijnmond

Het Jaarverslag 2017 en de conceptbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke regeling GGD-Rotterdam Rijnmond zijn voorgelegd voor een zienswijze. De raad heeft zijn reactie vastgesteld.

Zienswijze begroting Milieudienst DCMR

De ontwerpbegroting 2019 van de Milieudienst DCMR is voorgelegd voor een zienswijze. De raad heeft zijn reactie vastgesteld.

Domein Maatschappij

De raad heeft besloten extra gelden beschikbaar te stellen voor de autonome ontwikkelingen voor de Wmo en Participatie, voor de interne beheersing van domein Maatschappij en voor frictiekosten uit het verleden. Voor 2018 gaat het om een bedrag van € 1.408.471 en voor 2019 om  € 1.220.055.

Vergadering gemist?

De vergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug