De commissies vergaderen op 4 oktober

02 oktober 2018

U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt op elk moment in – en uitlopen.

COMMISSIE “SAMEN LEVEN”

donderdag 4 oktober 2018 om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.

1. Opening en vaststelling agenda
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 6 september 2018
4. Ontwerp strategische beleidsplan politie 2019-2022
5. Uitvoering kunsttoepassing Koningsplein
6. Vennootschapsbelasting 2018 – 2022
7. Stand van zaken Eneco
Gevolgd door een aantal vaste punten

COMMISSIE “SAMEN WONEN”

op donderdag 4 oktober 2018 om 20.00 uur in kamer A 103 in het gemeentehuis.

1. Opening en vaststelling agenda
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 6 september 2018
4. Vaststelling bestemmingsplan Pruimendijk Ruimte voor ruimte tussen 180 – 184
Gevolgd door een aantal vaste punten

Spreekrecht tijdens de commissievergaderingen

U kunt gebruik maken van het spreekrecht. Het mag ook gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Doel van de vergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners/organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad. Het spreekrecht moet uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering bij de griffie worden aangevraagd  (0180-451.780).

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Terug