De raad vergadert op 18 oktober

15 oktober 2018

De raad vergadert op donderdag 18 oktober vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vragenuur voor raadsleden
  3. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie
  4. Vaststelling bestemmingsplan Pruimendijk Ruimte voor ruimte tussen 180 - 184
  5. Uitvoering kunsttoepassing Koningsplein
  6. Ontwerp strategische beleidsplan 2019 - 2022 van de politie eenheid Rotterdam
  7. Vennootschapsbelasting 2018 - 2022

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Terug