Overzicht van nieuwsberichten november 2018

De raad vergadert op donderdag 22 november 21 november 2018

De raad vergadert op donderdag 22 november vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent welkom om de vergadering bij te wonen. Vanwege de verwachte behandeltijd wordt verwacht dat besloten zal worden de agendapunten 6. Herstel historische getijdenhaven Huys ten Donck en 8. Startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk te behandelen in een extra raadsvergadering op maandag 26 november.

De commissies vergaderen op 15 november 12 november 2018

U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen in het gemeentehuis. U kunt op elk moment in – en uitlopen. Op de agenda's staan o.a. de volgende onderwerpen: ‘Verpleeghuis Salem’, Historische getijdenhaven Huys ten Donck, 1e wijziging Programmabegroting Ridderkerk 2019, Mobiliteitsplan Ridderkerk, Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk, 2e wijziging programmabegroting 2018 VRR, BAR-organisatie.

Besluiten van de raad van 8 november 12 november 2018

De raad heeft op donderdag 8 november 2018 vergaderd en besluiten genomen onder de begroting 2019, de 2e Tussenrapportage 2018 en heeft moties aangenomen over BOA's en een kinderburgemeester.

8 november 9.30 uur De raad vergadert over de begroting 2019 05 november 2018

In de begroting zijn de plannen en het budget voor 2019 opgenomen. U kunt de vergaderingen bijwonen. U kunt vrij in- en uitlopen.