Besluiten van de raad van 13 december 2018

14 december 2018

De raad heeft op donderdag 13 december 2018 vergaderd en de volgende besluiten genomen:

Gebruik dak De Werf voor plaatsen zonnepanelen

De raad heeft vastgesteld dat het verhuren van het dak van sportzaal De Werf een economische activiteit in het algemeen belang is met als doel om duurzame energie op te wekken. Gevolg is dat geen huurprijs in rekening hoeft te worden gebracht bij de Ridderkerkse energiecoöperatie De Groene Stroom, die de zonnepanelen zal plaatsen.

Zienswijze over voornemen Metropoolregio Rotterdam Den Haag om deel te nemen aan een coöperatieve vereniging

De uitvoering van een aantal taken die voor de 14 decentrale openbaar vervoerautoriteiten wordt verricht, worden ondergebracht in een coöperatieve vereniging. De MRDH is één van die vervoerautoriteiten en wil deelnemer worden van deze vereniging. De raden van de 23 gemeenten van de MRDH is hierover hun mening gevraagd. De raad heeft zijn mening bepaald in de vorm van een zienswijze. De raad heeft geen opmerkingen op het voorgenomen besluit van de MRDH.

Belastingverordeningen en –tarieven 2019

Deze zijn door de raad vastgesteld.

Slotwijziging 2018

De raad heeft alsnog kennisgenomen van een aantal uitgaven in 2018. De financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2018.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug