Besluiten van de raad van 31 januari 2019

04 februari 2019

De raad heeft op donderdag 31 januari 2019 vergaderd en de volgende besluiten genomen:

Toelating nieuw raadslid

Het benoemde raadslid mevrouw F. Stip, van Partij18PLUS, is tot de raad toegelaten. Zij vervangt mevrouw B. Vlasblom – Liezenga, die ontslag heeft genomen.

Startnotitie Integraal Kindcentrum

De raad wil een breed gedragen visie vaststellen op het gebied van een Integraal Kindcentrum. Aan de hand van kernwaarden zal met diverse partners worden beschreven waar we naar toe willen en wat er in Ridderkerk mogelijk is. Het proces om tot deze visie te komen, is vastgelegd in de Startnotitie Integraal Kindcentrum. De startnotitie is door de raad vastgesteld.

Verantwoording Fractiegelden 2017

De raad heeft de uitgaven van de fracties, die in het jaar 2017 uit de fractiebijdragen zijn bekostigd, vastgesteld.

Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Het raadslid mevrouw F. Stip is door de raad aangewezen als het nieuwe plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Nieuwe wethouder

Na een stemming is de heer C.A. Oosterwijk benoemd tot wethouder van de gemeente Ridderkerk. Voorafgaand aan de stemming heeft de raad besloten hem voor een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug