De gemeenteraad vergadert op donderdag 21 maart

18 maart 2019

De gemeenteraad vergadert op donderdag 21 maart 2019 vanaf 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1 te Ridderkerk.

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
 3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 31 januari 2019
 4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie
 5. Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023
 6. Wijkprogramma Oost 2019 - 2023
 7. Eneco zienswijze procedure
 8. Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019
 9. Financiën in control: planning tussenrapportages
 10. 15e Wijziging Bouwverordening 1992
 11. Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019
 12. Afdoening motie 2018-25 inzake maatwerk sollicitatieplicht

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Terug