De commissie Samen leven vergadert op donderdag 16 mei

13 mei 2019

Voorlopige agenda van de openbare vergadering van de commissie Samen leven op donderdag 16 mei 2019 om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

3. Ontwikkelperspectief Centrum

  • Introductieď‚·
  • Presentatie en overleg kernwaarden (stand van zaken)
  • Hoe verloopt het participatieproces?
  • Wat is er uit de eerste fase gekomen?
  • Welke vraagstukken zijn we tegen gekomen?
  • Doorkijkje naar fase 2 van het proces.

ď‚·Gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen

4. Rondvraag leden

Vergaderstukken

De stukken kunt u downloaden van de gemeentelijke website: www.ridderkerk.nl/vergaderstukken

De vergadering is live (en achteraf) te volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug