De raad vergadert op 19 september 2019

Aan het einde van de avond zal afscheid worden genomen van het raadslid L. van der Spoel.

De voorlopige agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
 3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 13 en 17 juni en 11 en 16 juli 2019
 4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO)
 5. Vast te stellen bestemmingsplan ‘Markstraat’
 6. Vervangende vaststelling bestemmingplan Ruimte voor ruimte Pruimendijk 228-A
 7. Ontwerpverklaring van geen bedenking ‘Ringdijk 38 – 42’
 8. Verordening Starterslening Ridderkerk 2019
 9. Rekenkamercommissie Ridderkerk rapport ‘De Participatiewet in Ridderkerk’
 10. Afdoening raadstoezeggingen 1e Tussenrapportage 2019

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

 • 18 september 2019
Terug