Besluiten van de raad van 19 september

20 september 2019

De raad heeft op donderdag 19 september 2019 vergaderd en de volgende besluiten genomen:

Bestemmingsplan ‘Marktstraat’

Om de ontwikkeling van twaalf woningen aan de Marktstraat, Dintelstraat en de Rijnsingel mogelijk te maken, heeft de raad ongewijzigd vastgesteld het bestemmingsplan ‘Marktstraat’.

Bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Pruimendijk 228-A’

Door de Raad van State is een gebrek geconstateerd in het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Pruimendijk 226-A’. In een tussenuitspraak heeft de Raad van State de mogelijkheid gegeven dit gebrek op te heffen. Daartoe heeft de raad dit bestemmingsplan opnieuw vastgesteld, met inachtneming van de tussenuitspraak.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ‘Ringdijk 38 - 42’

Om de bouw van zes dijkwoningen mogelijk te maken, heeft de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van zes woningen aan de Ringdijk 38 – 42.

Verordening Starterslening Ridderkerk 2019

De raad heeft de Verordening Starterslening Ridderkerk 2019 vastgesteld. Ten opzichte van de vorige verordening is het toepassingsbereik en het maximale leenbedrag verruimd.

Rapport Rekenkamercommissie ‘De Participatiewet in Ridderkerk’

De raad heeft het rapport besproken en besloten het ‘Beleidskader Participatiewet ‘Samenwerken aan werk’ uit 2014 te actualiseren. Het college is verzocht daartoe aan de raad eerst een startnotitie voor te leggen. In die startnotitie is het proces beschreven hoe tot dit nieuwe beleid te komen.

Raadstoezeggingen in bijlage 1e Tussenrapportage 2019

De raad heeft besloten dat de in de bijlage opgenomen raadstoezeggingen door het college zijn afgedaan.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug