Vergaderschema 2020

14 oktober 2019

Het schema met informatie over de raadsvergaderingen , commissievrgaderingen en andere zaken voor de raad is vastgetseld.

U vindt het schema op het raadsinformatiesysteem raad.ridderkerk.nl onder Documenten > overige > Raadsschema 2020

Terug