De raad vergadert op 23 januari

21 januari 2020

Vrij toegankelijk

U bent van harte welkom om de vergadering in het gemeentehuis bij te wonen. De vergadering start om 20.00 uur.

Voorlopige agenda

  1. Opening en vaststelling agenda

  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)

  3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergadering d.d. 7 november en 21 november 2019

  4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO)

  5. Huisvesting Bibliotheek AanZet aan het Koningsplein 1-5 (begane grond gemeentehuis)

  6. Wensen en bedenkingen oprichting en deelname Coöperatief Parkmanagement Dutch Fresh Port U.A.

  7. 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

  8. Besluitvorming transitie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

  9. Afdoening raadstoezeggingen 2e Tussenrapportage 2019

  10. Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder C.A. Oosterwijk

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

 

Terug