Overzicht van nieuwsberichten april 2020

Geen vergaderingen tot 1 juni 16 april 2020

Tot juni a.s. geen vergaderingen c.q. bijeenkomsten van de gemeenteraad en de commissies Samen wonen en Samen leven.

Open brief gemeenteraad aan Ridderkerkers 16 april 2020

Een open brief van de gemeenteraad aan de Ridderkerkers: Doorgaan met omzien naar elkaar